Hemstädare till vårt Serviceteam - Hemfrid Göteborg

Hemstädare till vårt Serviceteam - Hemfrid Göteborg

Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.

Just nu söker vi flexibla och erfarna Hemstädare i Kungälv och Torslanda till vårt Serviceteam.


Dina arbetsuppgifter


På Hemfrid arbetar vi utifrån våra värdeord Nytänkande, Kunniga och Stort hjärta. Detta har bidragit till vår kvalitets- och servicekultur i världsklass!

I rollen som Hemstädare i vårt serviceteam ansvarar du för att utföra städningar av högsta kvaliteten ute hos våra kunder. Du ansvarar primärt för att arbeta med städuppdrag vid behov av vikariat ute hos kunder samt hjälpa till med nyckelhantering. Du kommer många gånger att städa tillsammans med dina kollegor ute hos kunder och ansvara för kvalitetssäkring av dessa uppdrag. För att trivas i den här rollen bör du tycka om att arbeta i ett högt tempo och vara anpassningsbar.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
 • Dammsuga och damma
 • Moppa golv och rengöra ytor
 • Stryka, vika och ev. tvätta kläder
 • Piffa kuddar och göra kundens hem ombonat
 • Byta lakan och bädda
Din profil

Som en del av Serviceteamet på Hemfrid har du en viktig roll - att tillsammans med dina kollegor ge våra kunder bästa möjliga service. Du är en engagerad, stödjande och coachande person som drivs av att motivera dina kollegor och utvecklas i din arbetsroll. Du tycker om att arbeta självständigt men även i team och du drivs av kvalitet och nöjda kunder. Att vara strukturerad och organiserad är viktigt för dig. Självklart ska du även brinna för städning, precis som vi gör!

Utöver detta ser vi att du:
 • Har tidigare erfarenhet av städning i privata hem
 • Vill utvecklas inom hemstädning
 • Har en positiv attityd
 • Kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan klockan 8-17
 • Pratar svenska eller engelska
Vi erbjuder

Vi har en tydlig ambition - det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda.
 • En tillsvidareanställning med 75 % sysselsättningsgrad
 • Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
 • Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
 • Friskvårdsbidrag
 • Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling!
 • Gratis mobilabonnemang
 • Härliga kollegor från hela världen!
Vill du vara med på vår resa? Ansök nu!

Välkommen till Hemfrid!

Hemfrid is Sweden's largest company within home cleaning. We help our customers with services such as cleaning, window cleaning, moving service and much more.

Now we are looking for flexible and experienced home cleaners in Kungälv and Torslanda.

Your work assignments

At Hemfrid, we work based on our values Innovative, Knowledgeable and Big Heart. This has contributed to our world class quality and service culture!

As a member of our serviceteam at Hemfrid you are responsible for cleaning of the highest quality at our customers. Your primary work tasks will be general cleaning in case we need a substitute as well as helping out with key management. You will also clean together with your colleagues at customers. You will be in charge of assuring that the cleaning is done with the right quality. To be allageble for this role you have to like to work in a high pace and be adaptable.

Your work tasks include:
 • Vacuum and dusting
 • Mopping floors and clean surfaces
 • Iron, fold and wash clothes
 • Decorate pillows and put everything in order, make the customer's home cozy
 • Change the sheets and make the bed

Your profile


As part of the service-team at Hemfrid, you have an important role - to provide your customers with the best possible service together with your colleagues. You are commited, supportive and a coaching person that thrives and are motivated by quality and pleased customers. It is important for you to be structured and organized. Of course you should be passionate about cleaning, just like we are!

In addition to this you also:
 • Have previous experience of home cleaning
 • Want to develop within home cleaning
 • Have a positive attitude
 • Can work flexible hours Monday-Friday between 8 am-5 pm
 • Speak swedish or english
We offer

We have a clear ambition - to be the industry's best employer. Good working conditions are important to us. That is why we offer, among other things:
 • A permanent employment with a 75% employment rate
 • Collective agreement and good terms of employment
 • Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance
 • Wellness grant
 • Training within home cleaning services, focusing on your development!
 • Free mobile subscriptions
 • Colleagues from all over the world!
Do you want to join our journey? Apply now!

Welcome to Hemfrid!
Mer info
Område Partille
Yrkesroll Service & Kundtjänst, Serviceyrken
Typ av anställning Deltid
Sista ansökningsdag 27 aug 2022 (14 dagar kvar)