Kundansvarig förvaltare

Kundansvarig förvaltare

Nu söker vi en kundansvarig förvaltare som i första hand ska arbeta gentemot våra kommunala verksamheter. Pajalabostäder AB förvaltar alla kommunala verksamhetsfastigheter. Dessa är cirka 35 till antalet och av mycket varierande storlek. Det handlar om skolor, förskolor, fritidsanläggningar, ett äldreboende, räddningstjänstanläggningar och även en del kommersiella fastigheter såsom Hotell Smedjan. Som kundansvarig förvaltare ansvarar du för alla fastighetsärenden som inte är av felanmälanskaraktär. Det kan handla om obligatoriska besiktningskontroller, önskemål om lokalförändringar, reparations- och underhållsåtgärder, skyddsronder med verksamheterna, mindre investeringsprojekt, arbetsmiljöärenden kopplade till fastigheten, försäkringsskador, energieffektivisering och drift av fastighetssystem. Du har ett budgetansvar kopplat till dessa aktiviteter och som i många kommunala verksamheter är budgeten relativt begränsad. Du är också ansvarig tillsammans med förvaltare för Pajalabostäders fastigheter att samordnat upphandla, skriva avtal och följa upp aktiviteter inom fastighetsskötseln såsom snörenhållning, grönyteskötsel och liknande.

Du bör ha utbildning avseende eller erfarenhet från fastighetsförvaltning och gärna att du har arbetat med tekniska styrsystem för fastighetsdrift. Vi har ett fastighetssystem som vi använder för att planera underhållsåtgärder, hantera arbetsorder och felanmälningar i. Du bör därför känna dig bekväm med att arbeta i olika it-system för verksamhetsstöd. Erfarenhet från arbete med någon av teknikerna el eller vvs är också meriterande. En stor del av arbetet går ut på att träffa kunder eller på annat sätt kommunicera med olika kunder. Det är därför viktigt att du kan hantera dessa möten med en ödmjuk och lyssnande framtoning men att du samtidigt utifrån givna förutsättningar kan vara bestämd i dina synpunkter, kan motivera dina beslut och vara konsekvent. En stor del av kommunikationen sker via e-post och du måste därför kunna formulera dig väl i skrift. Du kommer också att skriva avtal, upphandlingsunderlag och göra olika utredningar och då är ett korrekt språk och noggrannhet mycket viktigt. Fastighetsförvaltning kräver långsiktighet, av den anledningen är det av yttersta vikt att du klarar av att arbeta systematiskt från början till slut i ett ärende och även att du kan lägga upp hela ditt arbete systematiskt då många uppgifter är återkommande med fast periodicitet. Erfarenhet från upphandlingar, och helst då offentliga sådana, inom fastighetsförvaltning är även det meriterande.

Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats och ser gärna sökanden som bidrar till det.

Din ansökan innehållande personligt brev och cv skickar du senast tisdag den 26 juni via e-post till:

pajalabostader@pajala.se

Frågor om denna ansökan besvaras av:

Kundansvarig förvaltare
Sture Hannu
Tfn 0978-129 82
sture.hannu@pajala.se

Facklig kontaktperson Vision

Christer Hurula
Tfn 0978-129 84 christer.hurula@pajala.se

VD
Magnus Pekkari
Tfn 0978-129 81
magnus.pekkari@pajala.se
Mer info
Kontaktperson Magnus Pekkari
Telefon 0978-12990
Email Mejla Magnus Pekkari
Område Pajala
Yrkesroll Bygg & Hantverk
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.pajalabostader.se
Sista ansökningsdag 26 juni (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Pajalabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Pajala kommun. Utöver de drygt 500 egna lägenheter och lokaler som förvaltas så är vi även ansvariga för Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill säga allt från skolor och förskolor till äldreboenden och Folkets hus Smedjan.