Två Enhetschefer till Öron- Näsa- Halskliniken, Östersunds sjukhus

Två Enhetschefer till Öron- Näsa- Halskliniken, Östersunds sjukhus

Om arbetsplatsen
Vill du vara med att utveckla vår nya öron-, näsa- och halsmottagning? Brinner du för utveckling och att inspirera människor mot gemensamma mål? Drivs och lockas du av utmaningar och förbättringsarbete? Då är du den vi söker. Öron- näsa- hals är en specialistmottagning med mottagnings- och fullskalig operationsverksamhet samt logopedmottagning, inom område ögon och öron. Nu pågår ett ombyggnadsprojekt för ny mottagnings och operationsavdelning. På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, operationssjuksköterskor, logopeder, undersköterskor, medicinska sekreterare samt administrativ assistent, totalt cirka 40 medarbetare. Vi planerar för 13 000 undersökningar/behandlingar varav 1200 ÖNH operationer. Vi utför operationer vid Östersundssjukhus, extern operationsavdelning på Specialistvården Campus samt Sollefteå. Du har förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du är trygg i din ledarroll och har ett synligt ledarskap och inger förtroende som ligger till grund för och skapar möjligheter till god kommunikation. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor för att möta patienternas behov. Du kommer ha en central roll som chef i att leda dina medarbetare genom de planerade förändringarna tillsammans med en enhetschef i delat ledarskap. Detta innebär att två chefer fördelar personalkategorier och arbetsuppgifter samt att ni arbetar på likvärdig chefsnivå. Ni två kommer att vara en del av en kreativ och stöttande ledningsgrupp med tydligt framtidsfokus och ni förväntas där se till helheten och vara engagerad i områdets strategiska frågor. Tillsammans inspirerar och lyfter vi varandra.

Arbetsuppgifter
Du förväntas driva verksamheten strategiskt och målinriktat för att nå de uppsatta målen. Förbättrade operations- och mottagningsflöden är prioriterade i ditt arbete. Du, tillsammans med din jämbördige chefskollega och funktionsansvariga på enheten fördelar arbetsuppgifter och följer upp verksamheten. Produktions- och kapacitetsplanering utgör en viktig grund i ditt arbete som sedan ska omsättas i schema och tidböcker för undersökningar/behandlingar enligt tidsatta krav. På den här enheten äger båda cheferna alla personalkategorier, vilket förenklar styrningen. Ni två är direkt underställd områdeschefen och kommer att ingå i områdets ledningsgrupp där ni förväntas arbeta i nära samarbete med övriga enhetschefer, verksamhetsutvecklare och övrig stabspersonal samt MLA (läkare med medicinskt ledningsansvar) och MLU (läkare med medicinskt ledningsuppdrag. I arbetsuppgiften ingår budget-, arbetsmiljö-, utvecklings- och personalansvar samt tekniskstatus av avdelningens utrustningar. Det är också ni som rekryterar våra nya kollegor. Ni ansvarar för att samordna både mottagnings- och operationsverksamhet samt logopedmottagning för god tillgänglighet av rätt vård i rätt tid. I uppdraget ingår också samverkan både med andra huvudmän nationellt och med andra verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen.

Kvalifikationer
Ni två har utbildning inom hälso- och sjukvård, gärna med bakgrund inom öron, näsa, hals sjukvård eller kirurgisk verksamhet/ operationsflöden. Vi söker er med gärna några års erfarenhet i rollen som chef. Vi söker två positiva och handlingskraftiga chefer som skapar engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat. Du som individ har förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att tillsammans med dem och områdets övriga chefer driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du har lätt att sätta in dig i och leda komplicerade vårdflöden som operation och mottagning. Du har en god kommunikativ förmåga och ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett bra samarbete, men visar också integritet i berednings- och beslutsprocesser. Du har lätt att kommunicera i tal och skrift. Region Jämtland Härjedalen erbjuder chefsutvecklingsprogram utifrån dina behov och förutsättningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Fler fackliga kontakter: Helena Hedmark, Vision helena.hedmark@regionjh.se 063-153991 Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Mer info
Område Östersund
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://regionjh.se/
Sista ansökningsdag 16 sept 2020 (32 dagar kvar)