Stabschef Nära Vård

Stabschef Nära Vård

Om arbetsplatsen
Region Jämtland Härjedalen befinner sig i uppstarten av en ny hälso- och sjukvårdsorganisation med indelning i tre divisioner, medicin, kirurgi och nära vård. Till division nära vård söker vi nu en stabschef för Nära Vård. Omställningen till nära vård ger behov av att anpassa organisationen för att med hög tillgänglighet och kvalitet kunna erbjuda både fysiska och digitala tjänster i hela det geografiska området. Division Nära Vård består av primärvård, folktandvård, ambulanssjukvård, vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Primärvård och ambulanssjukvård samorganiseras i fyra geografiska områden där ansvaret för personal och ekonomi ligger. Ambulanssjukvården kommer att samordnas av en verksamhetschef med ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Primärvården utför hälsovalsuppdrag och har i dagsläget 21 vårdenheter. Det finns sedan tidigare utvecklade samarbeten med sjukhuset i Östersund och lokalt med ambulans, kommun och privata utförare inom hälsovalet. Ambulanssjukvården består av 10 ambulansstationer med elva dygnsbilar och en dagbil. Under vintersäsongen förstärks verksamheten med två säsongsambulanser för att klara av den varierande befolkningen i samband med vinterturismen. Inom primärvårdens verksamhet finns förutom hälsocentralerna även ungdomsmottagningen, som har ett länsövergripande uppdrag för närvarande med fysisk mottagning på tre orter, samt 1177 Vårdguiden på telefon, med arbetsplats i Östersund och samverkan inom norra sjukvårdsregionen.

Arbetsuppgifter
Verksamhetschefsansvar för Ungdomsmottagningen och 1177 som har länsövergripande uppdrag. Ungdomsmottagningen har för närvarande med fysisk mottagning på tre orter samt 1177 Vårdguiden på telefon, med arbetsplats i Östersund samt samverkan inom norra sjukvårdsregionen. Arbetsledning för stabsfunktioner inom divisionen. Du är verksamhetens representant i samverkan nationellt med Inera och utveckling av regionens digitala vårdtjänster. Samordningsanvar för rapporter, kunskapsstyrning, hälsovalskansliet, studierektorer, ambulanssjukvård och primärvård. Utveckling och kvalitetsfrågor nära vård. Du arbetsleder gemensamma stabsfunktioner och samordnar gemensamma administrativa processer i divisionen. Eftersom organisationen är under uppstart så kommer tydliggörande av roller, ansvar och funktioner att ytterligare utvecklas under hösten.

Kvalifikationer
Formellt krav är högskoleexamen inom hälso- och sjukvård. Vi ser att du har goda kunskaper om och erfarenhet av hälso- och sjukvård samt är erfaren som chef och ledare. Erfarenhet av utveckling och införande av digitala vårdtjänster är önskvärt. Dina personliga egenskaper och styrkor präglas av * Mod * Uthållighet * God samarbetsförmåga * Tydlighet Du har lätt för att kommunicera, har helhetssyn, är strukturerad och noggrann med god analytisk förmåga. Du är resultatinriktad och når uppsatta mål. Dina kunskaper inom ekonomi och verksamhet är goda. Det är väl förtrogen med politiskt styrda verksamheter och dess villkor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Mer info
Kontaktperson Anna Granevärn
Telefon 070-261 05 59
Område Östersund
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 aug 2021 (3 dagar kvar)