Enhetschef till Finansiering och stöd

Enhetschef till Finansiering och stöd

Om arbetsplatsen
Stimuleras du av att inspirera människor mot gemensamma mål? Gillar du utmaningar och förändringsarbete? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en enhetschef till enheten Finansiering och stöd som ligger under område Hållbar tillväxt. Totalt har enheten ca 12 medarbetare.

Regional utveckling är en del av Region Jämtland Härjedalen. VI är ca 165 medarbetare som efter årsskiftet ska fördelas på tre områden; Kultur och bildning, kollektivtrafik, samt Hållbar tillväxt. Vi är inne i ett förändringsarbete och har genomfört en omorganisation som träder i kraft 2021-01-01.

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär att Region
Jämtland Härjedalen ansvarar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken som i grunden ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör prioriterar och beslutar Region Jämtland Härjedalen därför även om hur olika typer av medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som bland annat används till företagsstöd och projektstöd. Enheten arbetar med förvaltning och handläggning av statliga 1:1medel och handläggning av andra projektansökningar så som tex Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.


Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp. Du är ansvarig för verksamhets-, personal-, arbetsmiljö-, ekonomi och utvecklingsfrågor inom din enhet. Du förväntas arbeta nära områdeschef samt andra enhetschefer och stab samt samverka med andra aktörer både internt och externt.


Kvalifikationer
Du har akademisk bakgrund och erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete, ekonomiskt ansvar samt har kunskap, erfarenhet och engagemang gällande utvecklings- och förändringsarbete.
Vi söker någon som är strukturerad, kommunikativ och följer upp uppsatta mål. Du har förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du inger förtroende som ligger till grund för och skapar möjligheter till god kommunikation. Som person visar du initiativ- och handlingskraft och har förmåga att fatta beslut. Du har en hög samarbetsförmåga, flexibilitet och god förståelse för krav och villkor för utvecklings- och effektiviseringsarbete inom organisationen. Du delar organisationens värdegrund med respekt för alla människors lika värde.

Du tycker om att arbeta resultatinriktat och har förmåga att fatta beslut. Du skapar förutsättningar för ett gott samarbete såväl inom den egna verksamheten som med övriga intressenter. Du har förmåga att engagera, delegera och skapa ett positivt arbetsklimat genom samverkan, delaktighet och kommunikation. Du har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete.

Övrigt
Som chef i Region Jämtland Härjedalen får du en tillsvidareanställning med tidsbegränsat (rekommenderat 4 år) förordnande som enhetschef.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun:
http://www.ostersund.se
Välkommen till Jämtland Härjedalen:
http://www.jamtland.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller
andra säljare av rekryteringstjänster.
Mer info
Kontaktperson Anders Byström
Telefon 063-146600
Område Östersund
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.regionjh.se/regionalutveckling
Sista ansökningsdag 31 okt 2020 (1 dag kvar)