Barn- och ungdomshabiliteringen söker fysioterapeut/ sjukgymnast

Barn- och ungdomshabiliteringen söker fysioterapeut/ sjukgymnast

Om arbetsplatsen
Vill du vara en del i en verksamhet som arbetar för att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Är du duktig på att förmedla din kunskap? Sök jobbet hos oss! Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) är en specialistenhet inom regionsjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 0-20 år samt deras anhöriga. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som är varaktiga och kräver tvärprofessionella insatser för stöd att klara svårigheter i vardagen. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning. Organisatoriskt är enheten indelad i barnteam, ungdomsteam samt autismteam med en övergripande medicinsk samordningsgrupp fördelad i teamen. Enheten består av 35 medarbetare fördelat på följande tjänster; arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, dietist, logoped, psykolog, socionom, barnskötare, specialpedagog, barnsjuksköterska, uroterapeut, barnneurolog med administrativt stöd av medicinsk sekreterare. Insatserna ges utifrån tvärprofessionella team till barnet/ ungdomen och dess nätverk. Barn- och ungdomshabiliteringen ingår i område Barn och unga vuxna (BUV) tillsammans med Vuxenhabiliteringen, Föräldra- och barnhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund

Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/ sjukgymnast på Barn- och ungdomshabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till barn och ungdomar med neurosomatiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kommer att ha din teamtillhörighet i Ungdomsteamet men du kommer även att stötta upp i övriga team när behov finns. Teamen på BUH är tvärprofessionella, där du tillsammans med dina kolleger ser till att de beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa samt att insatserna utformas och planeras utifrån varje barn/ungdoms specifika behov, egna mål och förutsättningar. Arbetet består av patientkontakt individuellt såväl som i grupp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat individuella bedömningar, förskole/skolbesök, hembesök samt samarbete med övriga fysioterapeut/ sjukgymnaster och andra yrkeskategorier inom enheten. Förutom den direkta patientkontakten innefattar arbetet information och kunskapsförmedling till barnet, dess familj och nätverk gällande insatser som ska förankras och ske i barnets hem och skola. På enheten finns 6 erfarna sjukgymnast-/fysioterapeutkollegor att utbyta erfarenheter med.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar. Du bör ha erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomshabilitering, kunskap om och en vilja att arbeta i team och samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Arbetet innebär höga krav på förmåga att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kollegor. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränser till kollegors uppgifter är bärande för verksamheten. Stor hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet, arbetslivserfarenhet och samarbetsförmåga och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget. Legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast B-körkort

Övrigt
Mer info
Kontaktperson Sofia Jonsson
Telefon 063-15 46 34
Område Östersund
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjukgymnastik & Rehab, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 6 juni 2022 (17 dagar kvar)