Avdelningschef för Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Avdelningschef för Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen är en av sju avdelningar inom Regionstaben, som är Region Jämtland Härjedalens samlade centrala administration. Regionstabens huvudsakliga uppgift är att stödja ledning och förvaltningsområdena, regiondirektör och de politiska organen. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ger stöd till ledning och politik kring övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor genom omvärldsspaning, samverkan på nationell och sjukvårdsregional nivå, och samverkan med kommunerna i länet. Avdelningen är också samordnare av myndighetsfrågor tex samarbetsavtal, remissvar och är nav för kunskapsstyrningsfrågor. Avdelningen har strateger och handläggare med sakkunskap, samarbets- och analysuppdrag. Avdelningen arbetar på uppdrag av politiska organ eller uppdrag från Regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör eller Regionstabschef. Avdelningen har två enheter som leds av var sin enhetschef: - Beställarenheten med beställarchef och fem medarbetare. Beställarenheten ansvarar för regionens tre vårdval (hälsovalet, medicinsk fotvård och barn och ungdomstandvård). I beställarenheten ligger också ansvar för andra privata vårdgivare. - Läkemedelsenheten med läkemedelschef och nio medarbetare. Läkemedelsenheten ansvarar för både operativa och strategiska läkemedelsfrågor och kommer 2020-04-01 att ta över ansvar för tillverkningsverksamheten i egenregi Direkt underställd avdelningschefen finns 14 medarbetare följande funktioner/sakområden: - Regionöverläkare och kunskapstyrningssamordnare - Flyktingfrågor med utvecklingsstrateg och handläggare - Processledare för sjukskrivningsprocessen och försäkringsmedicin - Utvecklingsstrateger för barnkonventionen, samefrågor och andra nationella minoriteter, jämställdhet/jämlik verksamhet och våld i nära relationer - Systemansvarig för LINK och kommunsamverkan kring utskrivningsklara patienter - Folkhälsopolitisk strateg - Ekonom för vårdval/läkemedel och KPPanalyser - Utredare

Arbetsuppgifter
Chef för Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har ett mycket omväxlande uppdrag med många sakområden att leda och styra. Alla medarbetare är engagerade och självgående vilket innebär att rollen som chef är vara lyhörd för uppdragsgivarnas önskemål från avdelningens experter men också pådrivande för de frågor som avdelningens experter identifierar som uppdragsgivarna inte själva uppmärksammar. Alla medarbetarna har i någon mån singelfunktioner vilket gör att chefens roll blir att vara bollplank och coach. Vidare har chefen många politiska kontakter och är ansvarig föredragande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och deltagande i många ärenden också i Regionstyrelsen. Slutligen finns även andra politiska grupper där chefen för hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen är efterfrågad eller själv begär att delta för att delge information och förslag från avdelningens sakområden. Alla avdelningscheferna i Regionstaben ingår i Regionstabschefens ledningsgrupp och i Regiondirektörens ledningsgrupp. Avdelningschefen för Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen deltar dessutom i Hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Du har en högskoleexamen, troligtvis med inriktning inom hälso- och sjukvård eller administration. Du har kunskap om hälso- och sjukvårdens ledning och styrning både i tjänstemannadelen och politiskt. God kommunikationsförmåga i tal och skrift krävs, gärna erfarenhet av att formulera beslutsunderlag till politiska grupperingar. Du lyssnar på behov och förslag som presenteras, och förstår hur de ska hanteras vidare för att komma till beslut och verkställighet. Du ska kunna se helheten i regionen och vilja ta ett stort ansvar för regionens utveckling. God samarbetsförmåga är en viktig egenskap och förmåga att skapa goda relationer både inom och utanför regionen. Som person har du en positiv grundinställning, trivs när det händer mycket omkring dig och driver processer framåt såväl i samverkan med andra som självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig. Här hittar du mer information om Region Jämtland Härjedalen: http://www.regionjh.se/ Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun: http://www.ostersund.se/ Välkommen till Jämtland Härjedalen: http://www.jamtland.se Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Mer info
Kontaktperson Mikael Ferm
Telefon 063-14 75 53
Område Östersund
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 sept 2019 (13 dagar kvar)