Reaxcer söker Entreprenadingenjör

Reaxcer söker Entreprenadingenjör

Entreprenadingenjören är en stödfunktion till affärsområdeschefen med delat ansvar för projektets administration och ekonomiuppföljning.

Entreprenadingenjör deltar aktivt i arbetet med planering, inköp, tidplaner, kundkontakter och avtals -och kontraktsfrågor nära produktionen. Du kommer också jobba med:
 • Upprättande av anbuds- och produktionskalkyler.
 • Budget och prognoser.
 • Slutavstämning samt kostnadsuppföljningar.
 • Indexuppföljningar.
 • Ekonomiska regleringar med UE och leverantörer.
 • Uppföljning av reklamationer och ekonomiska utredningar.
 • Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (så kallade ÄTA)
 • Underlag för projektrapportering.
 • Deltar aktivt vid bygg- och ekonomimöten samt delar ansvarar för uppföljning av projekt/uppdrag och avtal.
 • Underlag för slutkostnadsprognos.
Utbildning:
 • Bygg- och anläggsrelaterad högskole- eller civilingenjörsutbildning
Kunskapskrav:
 • Kunna läsa och förstå Svenska och Engelska språket
 • Goda kunskaper inom Officepaketet särskilt Excel
 • Kunskap i entreprenadjuridik
Erfarenhet:
 • Tidigare branschvana inom bygg- och anläggning.
 • Minst ett par år i en produktionsnära roll.
 • Kan använda för branschen relevanta kalkyl- och tidplaneprogram.
Personligt:
 • du bör trivas i en administrativ roll och kunna arbeta självständigt, du kommer ibland att arbeta med många projekt och med mycket som händer runtomkring samtidigt.
 • god ekonomisk medvetenhet
 • analytisk, teknisk och matematisk förmåga
 • ska kunna planera, organisera och arbeta strukturerat.
 • kan självständigt driva frågor.
 • vi värdesätter även din sociala förmåga då du kommer att ha kontakter med interna såväl som externa parter.
Mer info
Kontaktperson Christoffer Sjöstedt
Telefon 063194387
Område Östersund
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 12 mars 2021 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Reaxcer AB tillhandahåller transport- och logistiklösningar, anläggningstjänster och ballastmaterial. Koncernen har sitt huvudkontor i Östersund med verksamhet från Stockholm till Norrbotten. Koncernen, som utgör en av de fem största logistikföretagen i Sverige, ägs av 225 stora och små åkerier. Under moderbolaget Reaxcer finns dotterbolagen Westan Logistik AB, Reaxcer miljö, JF miljö och Industribyn i Lugnvik. Under Westan Logistik AB finns i sin tur Hälsingegruppen AB. Reaxcer sysselsätter över 1 200 personer och förfogar över 800 fordon. Koncernens verksamhet genomsyras av att den ska bedrivas på ett ansvarstagande sätt där hänsyn tas till miljö och människor.