Biträdande beredskapsdirektör

Biträdande beredskapsdirektör

Biträdande beredskapsdirektör

Om du inte haft förmånen att växa upp här eller redan funnit din väg till vårt vackra län. Här finns möjligheten till ett drömliv för dig som vill toppa karriären med omedelbar närhet till fjällen, skogarna och sjöarna. För dig som vill ha äventyr året runt och fyra riktiga årstider (vi bjussar på en femte - vårvintern). För dig som längtar efter en hållbar, påhittig landsbygd och stadsmiljö med event- och matupplevelser i världsklass. Helt enkelt för dig som vill ta steget till en skönare tillvaro där tiden räcker till mer.

Länsstyrelsen jobbar för en hållbar utveckling i länet där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Hos oss får du chansen att bidra till den plats vi kallar hemma.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och ska avseende krisberedskap vara sammanhållande inom området. Länsstyrelsen inom totalförsvaret är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och ska verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Totalförsvaret befinner sig nu i en expansiv återuppbyggnadsfas och mycket kommer att hända de kommande åren, som kommer få stor påverkan på den fortsatta utvecklingen inom totalförsvaret på alla nivåer och inom alla sektorer.

Arbetsbeskrivning
Länet är i ett skede där vi utvecklar vår samverkan och vår gemensamma förmågehöjning. Arbetet präglas av länsövergripande uppgifter utifrån de behov aktörerna tillsammans ser. Länsstyrelsen Jämtlands län är inne i en utvecklingsfas i egen organisation som högsta civila totalförsvarsmyndighet, där många förmågehöjande aktiviteter genomförs på ledningsnivå, i verksamheterna och i den egna krisledningsstaben.

Initialt innebär rollen att verka som samordnare för Länsstyrelsens tillfälliga samordningskansli avseende kriget i Ukraina och konsekvenserna av detta. Till detta finns även en samverkansfunktion kopplad, med länets kommuner, region och räddningstjänst. Som samordnare håller du ihop länets arbete, ansvarar för regionala lägesbildsrapporteringar, regionala analyser och samverkanskonferenser samt samordningen av relevanta interna funktioner inom myndigheten som har en roll i det regionala arbetet. Samordnaren rapporterar till en tillfällig styrgrupp, bestående av länsledning, beredskapsdirektör och chefen för ledningsstöd samt andra relevanta aktörer och nätverk i länet.

När kansliet avvecklas övergår tjänsten till ordinarie placering på funktionen samhällsberedskap under beredskapsdirektören, för att ha en aktiv roll i att bidra till att öka vår förmåga att leda samhället vid större händelser. I egenskap av biträdande beredskapsdirektör bistår du beredskapsdirektören och ansvarar huvudsakligen för att fortsätta att utveckla den länsgemensamma förmågan att hantera svåra samhällsstörningar, tillsammans med aktörerna inom regionala rådet.

Dina arbetsuppgifter kommer utgå från myndighetens uppgifter kopplat till det geografiska områdesansvaret och totalförsvar med särskilt fokus på samverkan och ledning. Du kommer att leda eller delta i samverkansfunktioner och ha en viktig roll för att utveckla arbetsformer och förhållningssätt.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha relevant utbildning eller dokumenterad erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Vi vill att du har en stor kunskap om och erfarenhet inom det svenska krisberedskapssystemet, samt en gedigen erfarenhet av operativ ledning.

Det är meriterande om du har vana att arbeta i eller leda stabsfunktion.

Personliga egenskaper
Den som tar sig an detta uppdrag kommer att behöva vara flexibel och kunna växla mellan många olika arbetsuppgifter, där vi verkar både på lång och kort sikt för att hantera beredskapsplanering parallellt med att säkerställa operativ hantering under allvarliga händelser och större samhällsstörningar. Det är med andra ord viktigt att kunna förstå andras perspektiv och se till helheten. Du kan bryta ner komplexa problem, se dem i ett större sammanhang och identifiera lösningar som kan accepteras av flera olika intressenter.

Du gillar att leda utan att vara chef och kan arbeta systematiskt trots ovisshet, tidspress eller oklara ansvarsförhållanden.
Du har en förmåga att vara lyhörd men samtidigt tydlig och anpassa din kommunikation till olika typer av personer och är bekväm med att föredra och presentera ditt arbete för både enskilda beslutsfattare och större grupper med olika yrkesbakgrund. Det är viktigt att du kan ingjuta tillit och trovärdighet.

Du har en god samordningsförmåga samt en förmåga att kunna blicka framåt och dra relevanta slutsatser av komplexa lägesbilder och sedan agera utifrån dem.

För att vara framgångsrik så kommer det krävas professionalism, kunnighet och driv.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Ansök genom att klicka på knappen "Ansök" längst ner på sidan.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Om du får en tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen så kommer du att krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det även ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning.

Länsstyrelsen är regeringens representant på regional nivå och har som uppdrag att utveckla länet, att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet och att vara förvaltningsmyndighet.

Respekt, professionalitet och öppenhet är vägledande i vårt arbete och vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten, bland annat värdesätter vi kunskaper i sydsamiska.

Läs mer på vår hemsida http://www.lansstyrelsen.se/jamtland

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontaktpersoner
Maria Kanka
Beredskapsdirektör
010-225 33 80
maria.kanka@lansstyrelsen.se

Eva Karlsson
Arbetsplatsombud Saco-S
010-225 33 58
Eva.E.Karlsson@lansstyrelsen.se

Maria Pettersson
Facklig företrädare OFR/S
010-225 35 35

Ref 112-3585-2022-1
Mer info
Kontaktperson Maria Kanka
Telefon 010-225 33 80
Område Östersund
Yrkesroll Organisation & ledning, Miljö & Djurvård, Miljö, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 maj 2022 (9 dagar kvar)