Utvärdering av teknologi för kulörverifiering 30 HP

Utvärdering av teknologi för kulörverifiering 30 HP

Allmän ansökan examensarbete Scania Hyttproduktion i Oskarshamn 30 HP

”Utvärdering av teknologi för kulörverifiering”

Bakgrund

Scanias hyttproduktion i Oskarshamn står inför stor ökning av produktionsvolymen de närmaste

åren. Det ger ett behov av produktivitetsökningar och kvalitetsförbättringar i processer kopplade

till produktion. Examensarbetet utförs inom Global process support som är en stödorganisation för hyttmålning globalt inom Scania.

Med cirka 480 aktiva kulörer varav ett antal metallicvarianter är kulörverifiering en central och mycket viktig del i kvalitetssäkringsarbetet i målerierna.

Scania använder idag såväl sfär-som vinkelteknologi för kulörverifiering.

Mål

Syftet/målet med examensarbetet är att få ett beslutsunderlag för en eventuell övergång till vinkelteknologi för alla våra kulörer.

Uppdragsbeskrivning

Det vi vill utreda är
  • Vilka för-och nackdelar har respektive teknologi från ett kulörverifieringsperspektiv?
  • Vilka för-och nackdelar har respektive teknologi från hanteringssynpunkt i färglabb och produktion?
  • Vilka konsekvenser får en övergång till vinkelteknologi för Scania?
  • Kan vi använda samma toleranssättning för vinkel-som sfär?
Utbildning/linje/inriktning

Utbildning: Ingenjörsutbildning

Antal studenter: 2 st

Beräknad omfattning: ca 20 veckor

Startdatum: Februari 2019

Kontaktpersoner och handledare

Kontaktperson Ulf Bodenholm, projektledare kulörintroduktioner Oskarshamn tfn 0491-765029
Handledare Johnny Nehls, handledare, Oskarshamn tfn 0491-765328

Ansökan skickas till

ulf.bodenholm@scania.com

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2018-11-30
Mer info
Område Oskarshamn
Yrkesroll Industri & Anläggning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 30 nov (17 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.