30 hp – Tillförlitlighet ultraljud svetspunkter

30 hp – Tillförlitlighet ultraljud svetspunkter

Bakgrund

Scania är en ledande aktör inom fordonsindustrin. I produktionsanläggningen i Oskarshamn tillverkas våra lastbilshytter med stor omsorg för att leverera premiumprodukter till våra kunder.

Idag utförs oförstörande provning av svetspunkter med hjälp av ultraljud i produktionen på takt i produktionsflödet. Dock vet vi inte graden av tillförlitlighet i alla typer av förband och material som vi har punktsvetsning i.

Mål

Arbetet kan delas upp i ett antal delmål.
  • Tillförlitlighet ultraljud vid punktsvetsning.
  • Tillförlitlighet ultraljud vid punktsvetsning i borstål, tjocka förband, treplåtsförband samt tunnplåt.
  • Förslag på alternativa metoder för oförstörande provning på takt där ultraljud ej är tillförligtligt.
Uppdragsbeskrivning

Utreda graden av tillförlitlighet av ultraljud som kontrollmetoder vid oförstörande provning av svetspunkter i olika typer av förband och material. Samt ta fram ta fram förslag på oförstörande kontrollmetoder vid låg tillförlitlighet.

Metoden punktsvets används i olika typer av förband som t.ex. borstål, tjocka förband, treplåtsförband och tunnplåt. Utredningen skall omfatta ultraljuds tillförlitlighet för varje typ av förband och där tillförlitligheten är för låg ska alternativ metod för oförstörande provning tas fram.

Avgränsning

Utredningen skall omfatta punktsvetsning i borstål, tjocka förband, treplåtsförband samt tunnplåt.

Utbildning/linje/inriktning

Utbildning: Högskole- eller civilingenjör i Materialteknik, Maskinteknik

Antal studenter: 1-2 st.

Beräknad omfattning:10 alternativt 20 veckor

Startdatum: Tidigast VT 2019

Kontaktpersoner och handledare

Kontaktperson Marcus Nilsson, Produktteknisk chef press & kaross, tfn 0491-765410
Handledare Martin Lundgren, Produkttekniker, tfn 0491-464128

Handledare Martin Svensson, Produkttekniker, tfn 0491-765413

Övrigt

Arbetet utförs på avdelningen Produktteknik på press och kaross i Oskarshamn. Scania tillhandahåller kontorsplats och dator.

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Sista ansökningsdag 30 november 2018
Mer info
Område Oskarshamn
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Ingenjör, Civilingenjör
Typ av anställning Heltid, Trainee
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 30 nov (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.