30 hp - Produktionsoptimering av automatiska tillverkningssteg

Om jobbet

Bakgrund

Scania är en ledande aktör inom fordonsindustrin. Våra lastbilshytter tillverkas med stor omsorg för att leverera premiumprodukter till våra kunder. För att kunna att vara förberedda på ökande efterfrågan på lastbilar och samtidigt bibehålla vår redan höga kvalité, krävs genomtänkta optimeringar av produktionen.

Studien är inom måleriprocessen, vilken består av sex huvudsakliga produktionssteg i ett komplext flöde. Varje individuellt steg innehåller relativt hög automationsgrad, där flera faktorer måste samverka för god produktivitet. I dagens produktionsprocess kan flera komplikationer uppstå som bör optimeras och balanseras.

Mål

Kartlägga metod och tekniska flaskhalsar inom produktionen för att ta fram en balanseringsmetod att arbeta med.

Uppdragsbeskrivning
  • Kartlägga flaskhalsar både tekniska och metodbegränsningar.
  • Ge rekommendation på en förbättrad balans.
  • Ge förslag på metod att tillämpa i liknande verksamheter.
Avgränsning
  • Fokusera balanseringen på enbart en hyttmodell.
  • Börja med ett produktionsavsnitt.
Utbildning/linje/inriktning

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Maskinteknik, Materialteknik eller motsvarande.

Antal studenter: 2 st

Beräknad omfattning: ca 20 veckor

Startdatum: Tidigast VT 2018

Kontaktpersoner och handledare

Kontaktperson Teknikchef, Cecilia Axelsson Oskarshamn tfn 0491-762320

Handledare Inriktning på uppdraget kommer utformas i detalj i samråd med sökande - beroende på utbildning och erfarenhet. Handledare kommer att bestämmas beroende på vald inriktning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen

Sista ansökningsdag 30 november 2017
Jobbfakta
Publicerad

17 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 nov

Om företaget

Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/group