30 hp Optimal elektrodformering

30 hp Optimal elektrodformering

Examensarbete Produktionsteknik Kaross

Bakgrund

I Scanias nya karossfabrik i Oskarshamn, liksom i övriga fordonsindustrin, är punktsvetsning den vanligast förekommande fogningsmetoden.

Vid punktsvetsning är det ofrånkomligt att tidsförluster uppstår för att ”vässa”, formera elektroden. När den är sliten så formering inte längre är möjlig måste den dessutom bytas. Allt detta kostar tid! Varje sekund är viktig. Men kvalité går före tid.

Arbetet bör inledas med en teoretisk del där kartläggning av befintlig formeringsprocess och dess påverkan i produktionen. Därefter tar en experimentell del vid - Nå optimal formeringsprocess - med analys, utvärdering och dokumentation.

Mål
  • Tydligt beskrivet nuläge och genomförd optimering på minst ett produktionsområde.
  • Strävan är att gå från förutbestämda intervall till tillståndsbaserade intelligenta intervall.
  • Tidsvinsten är att halvera tidsförlusterna på formeringsprocessen.
  • Avgränsningen är endast optimering på formering och elektrodbyte, ingen annan optimering.
  • Leveransen är ett väl dokumenterat robotprogram med optimal formeringsprocess
Uppdragsbeskrivning
  • Teoretisk studie av nyare teknik på marknaden och i forskningsvärlden, hur dessa fungerar, vilka fördelar och nackdelar som finns, vilka parametrar som styr etc. Undersökning av vilka resultatparametrar som är viktiga.
  • Experimentell studie baserad på resultat från teoretiska studien.
  • Nytt optimalt robotprogram utvecklas för formeringsprocess
  • Genomför optimeringen på minst ett produktionsområde, Verktygsluckan.
Utbildning/linje/inriktning

Maskin/produktion/robotik
Antal studenter: 1 st
Beräknad omfattning: Ca 20 v
Start: jan 2019

Kontaktpersoner/handledare

Kontaktperson: Fredrik Svensson, 0491-762353
Handledare: Tomas Ingerstam, 0491-765676
Mer info
Område Oskarshamn
Yrkesroll Industri & Anläggning, Industri & Produktion
Typ av anställning Heltid, Examensarbete
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 20 dec (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.