30 hp - Kvalitetssäkring hos Reparationsavdelning

30 hp - Kvalitetssäkring hos Reparationsavdelning

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Bakgrund
På Scanias hyttproduktion I Oskarshamn finns det ett flertal olika typer av kvalitetssäkrande utrustningar för att kunna bygga in kvalitet I produkten på plats (Jidoka). När en hytt av någon anledning inte kan produceras på plats på line skickas den istället som en hytt som inte följer direktflöde och måste därför skickas till reparationsavdelningen där alla möjliga typer av montage kan komma att utföras. På reparationsavdelningen finns i dagsläget inte liknande utrustning som på huvudline för att kunna säkra upp kvaliteten. Detta kan eventuellt leda till kvalitetsavvikelser på hytten. Dessutom är inte de ergonomiska förhållandena alltid optimala för dessa montörer. Arbetssättet och utrustningen på reparationsavdelningen bör därför vidare standardiseras och förbättras.

Mål
En gedigen undersökning och plan för implementering gällande arbetssätten och utrustningarna med ett holistiskt synsätt bör levereras som ett slutresultat. Fokus ligger på kritiska skruvförband och ergonomi.

Uppdragsbeskrivning
I ett team av två förväntas ni konceptualisera och i viss mån även implementera projekt och tekniker som förbättrar vår åtdragningsteknik. Syftet är att undersöka möjligheterna för att förbättra kvalitetssäkringen och ergonomin på reparationsavdelningen så att samtliga skruvförband och övriga montage håller full spårbarhet och möter de krav som ställs på produktionen.

I detta projekt förväntas nära samarbete ske med projektet ”Kvalitetsökning inom teknikavdelning på hyttmontering”

Utbildning/linje/inriktning
Industriell produktion, Mekatronik, Automation, Maskinteknik, Förbandsteknik
Antal studerande: 2 st.
Startdatum för ex-jobbet: Januari 2019
Beräknad tidsåtgång: 30 hp motsvarande 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Daniel Ringbom, Gruppchef linesteknik MCEA, +46 491 765 941, daniel.ringbom@scania.com
Kenneth Sennland, Gruppchef Processteknik MCET, +46 491 765 605, kenneth.sennland@scania.com

Ansökan skickas till
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen

Sista ansökningsdag 30 november 2018
Mer info
Område Oskarshamn
Yrkesroll Industri & Anläggning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 30 nov (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.