30 hp – Kvalitetsökning inom teknikavdelning på hyttmontering

30 hp – Kvalitetsökning inom teknikavdelning på hyttmontering

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Bakgrund
På Scanias hyttproduktion i Oskarshamn finns det många kritiska förband och montage som kräver specifika system för processtyrning och spårbarhet. Kriticiteten av dessa montage ställer ett högt krav på produktionen att producera dessa hytter utan avvikelser. Detta görs genom att säkerställa att processerna stannar när en kvalitetsavvikelse uppstår och därmed åtgärda denna på plats för att följa Jidoka-principen. Om ett kritiskt montage av misstag monteras med ett icke fungerande Jidoka-system så kan kvalitetavvikelser uppstå.

Mål
En noggrann undersökning i form av an GAP-analys och plan för implementering gällande arbetssätten av Jidoka och utrustningarna med ett holistiskt synsätt bör levereras som ett slutresultat. Fokus ligger på kritiska skruvförband och viss praktisk implementering kan ske i mån av tid.

Uppdragsbeskrivning
I ett team av två förväntas ni konceptualisera och i viss mån även implementera projekt och tekniker som förbättrar vår åtdragningsteknik. Ni tar tillsammans fram en definition på Jidoka som är lokalt anpassad för hyttproduktionen i Oskarshamn samt ett arbetssätt kring detta. I form av en GAP-analys jämförs definitionen mot nuläget för att fastställa vad som saknas för att nå ett framtida läge. I den mån projektet hinner så ska även Jidoka börja implementeras på de stationer där det inte anses finnas i dagsläget. Lösningen ska vägas gentemot ergonomiska och ekonomiska begränsningar.

I detta projekt förväntas nära samarbete ske med projektet ”Kvalitetssäkring hos Reparationsavdelning”

Utbildning/linje/inriktning
Industriell produktion, Mekatronik, Automation, Maskinteknik, Förbandsteknik
Antal studerande: 2 st.
Startdatum för ex-jobbet: Januari 2019
Beräknad tidsåtgång: 30 hp motsvarande 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Daniel Ringbom, Gruppchef produktionsteknik, +46 491 765 941, daniel.ringbom@scania.com
Kenneth Sennland, Gruppchef produktionsteknik, +46 491 765 605, kenneth.sennland@scania.com

Ansökan skickas till
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen

Sista ansökningsdag 30 november 2018
Mer info
Område Oskarshamn
Yrkesroll Industri & Anläggning, Industri & Produktion
Typ av anställning Heltid, Examensarbete
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 30 nov (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.