Personligt Ombud i Skåne

Personligt Ombud i Skåne

Halvtidstjänst personligt ombud Osby, 20 timmar

ARBETSUPPGIFTER

Personligt ombud arbetar på uppdrag av
den enskilde. Det övergripande syftet med insatsen är att stödja personen i dennes individuella återhämtning, återtagande av kontroll och egenmakt samt återskapande av en fungerande vardag. Insatsen bygger på den enskilde personens önskemål och behov och omfattar stöd, rådgivning, problemlösning, rättighetsbevakning, vägledning till eller samordning av vård- och stödinsatser.

1. att bistå den enskilde klienten så att hon/han bemöts med respekt, får insatser efter behov och att insatserna samordnas samt

2. att kartlägga och skapa underlag för att åtgärda de brister i de offentliga systemen som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda.

KVALIFIKATIONER

Examen från
adekvat högskoleutbildning (till adekvat utbildning räknas ämnesområden som: juridik, beteendevetenskap, socialt arbete, samhällsvetenskap, statsvetenskap och liknande).

Meriterande är:
  • Erfarenhet av
arbete med människor med psykiska funktionsnedsättningar, alternativt egen
erfarenhet
  • Kunskap om
återhämtning och hur det kan vara att leva med psykiska
funktionsnedsättningar
  • Vana vid
myndighetskontakter
  • Förmåga att ta
eget ansvar och att arbeta självständigt
  • Förmåga att
kunna upprätta allians och samarbete med den enskilde
  • Förhållningssätt
i arbete med människor som bygger på respekt för den enskilde individens
integritet och självbestämmande
  • God kunskap om
aktuella lagar och regelsystem
  • God förmåga att
uttrycka sig i tal och skrift
  • Språk
(särskilt arabiska, BKS – bosniska, kroatiska, serbiska, montenegrinska,
kurdiska och spanska)

·
Datorvana

·
Körkort
Mer info
Kontaktperson Camilla Bogarve
Telefon 0465402060
Email Mejla Camilla Bogarve
Område Osby
Yrkesroll HR & Personal, Utbildning & Personlig utveckling
Typ av anställning Deltid, Projekt- / Visstidsanställd, Vikariat
Hemsida http://po-skane.org/
Sista ansökningsdag 31 maj 2019 (41 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Halvtidstjänst personligt ombud Osby, 20 timmar

OM VERKSAMHETEN

PO Skåne bedriver ombudsverksamhet till
personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamheten är politiskt och religiöst
obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. Föreningen bildades år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare och närstående av RSMH och Schizofreniföreningarna i Skåne. Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.

PO-Skåne
arbetar utifrån avtal på uppdrag av 15 kommuner i Skåne. Dessa kommuner är: Bjuvs,
Båstads, Hässleholms, Lomma, Lunds, Osby, Staffanstorps, Skurups, Svalövs, Ystads,
Åstorps, Ängelholms, Örkelljunga, Östa Göinge kommuner samt Helsingborgs stad.