Projektledare Planering och verksamhetsutveckling ERTMS

Projektledare Planering och verksamhetsutveckling ERTMS

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med projektledning i Sveriges största infrastrukturprogram - ERTMS? ERTMS - European Railway Transport Management System - ansvarar för införandet av ett EU-gemensamt signalsäkerhetssystem. Utbyggnaden av det nya signalsystemet har inletts och kommer att omfatta hela Sveriges järnvägsnät. För mer information se trafikverket.se/ertms.

Vi söker nu en Projektledare till vår Planeringsfunktion. Som projektledare arbetar du för att säkerställa programmets huvudtidplan och dess framdrift genom uppföljning och analys. Du arbetar centralt i programmet och ansvarar för övergripande tidsplanering. Du kommer även stödja de i programmet ingående projekten i deras tidsplanering. Det innebär att du kommer att vara involverad i allt från utvecklingen av det nya signalsystemet ERTMS till utrullningen av systemet längs hela det svenska järnvägsnätet. Du är ett stöd åt programmets ledning samt till de olika projekten där den faktiska planeringen och uppföljningen genomförs.

Du kommer även ta ansvar för mindre verksamhetsutvecklingsprojekt och analyser avseende programmets utveckling.

Arbetsuppgifterna erbjuder bredd och variation, och här kommer ett urval av dem:
 • Leda och samordna planeringsarbetet inom programmet
 • Bistå i framtagningen av underlag för nationell planering och genomförandeplaneringen inom Trafikverket.
 • Identifiera behov av och genomföra fördjupade tidsanalyser
 • Arbeta med riskidentifiering och genomföra riskanalyser
 • Visualisera och kommunicera tidsplaner
 • Tillhandahålla beslutsunderlag till ledningen
 • Samordna avstämning av huvudtidplan
 • Vidareutveckla och implementera arbetssätt gemensamma för programmet inom planeringsområdet
 • Initiera och leda mindre verksamhetsutvecklingsprojekt
Som projektledare tillhör du planeringsfunktionen och ledningen för Programmet Stab och samarbetar främst med tidsplanerare, övriga funktionsledare samt programledningen. Du rapporterar till programmets stabschef.

Resor inom Sverige förekommer i denna tjänst.

Kvalifikationer
Vem är du?

Du är en analytisk person som besitter kreativt problemlösande med god förmåga att se möjligheter i komplexa samband. Du har förmågan att presentera rationella lösningsförslag på ett kommunikativt övertygande sätt. Du är van att arbeta i samverkan med andra med ett tydligt kravställande för att optimera programmets potential.

Vi söker dig som:
 • har civilingenjörsexamen om minst 240 hp med lämplig teknisk inriktning eller annan utbildning som vi, tillsammans med arbetslivserfarenhet, anser vara motsvarande
 • har flera års erfarenhet av tidsplanering och projektledning för stora och komplexa infrastrukturprojekt, eller samhällsbyggnadsprojekt, alternativt systemutveckling
 • har goda kunskaper i något tidsplaneringsverktyg, t.ex Primavera P6 eller Microsoft Project
 • har goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du:
 • har projektlett projekt inom anläggningsbranschen och/ eller järnväg
 • har kunskaper i anläggningsbranschens lagar, krav och riktlinjer
 • Har arbetat med WBS (Work Breakdown Structure)
 • har goda kunskaper inom kalkylering.
Intervjuerna är planerade till 20-21 februari på Trafikverkets kontor i Solna.

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet. Dessa skickas i så fall ut via mail efter sista ansökningsdagen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-18

Upplysningar

Rekryterande chef Ann-Sofie Chudi
0101230655

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Ann-Sofie Chudi
Telefon 0101230655
Område Örebro stad
Yrkesroll Marknadsföring, PR & Kommunikation, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.