Kulturchef och Förvaltningschef Kultur & Fritid

Kulturchef och Förvaltningschef Kultur & Fritid

Om Förvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens inriktning är att stödja verksamheter som ger gemenskap, stärker människans egenvärde och identitet samt främjar delaktighet och ansvarskännande.

Detta görs bland annat genom att stödja kultur- och fritidsföreningar samt studieorganisationer genom exempelvis olika bidrag så att dessa kan bedriva verksamhet som kommer kommuninvånarna till del. Vi arbetar vidare med att möjliggöra ett attraktivt kultur- och fritidsutbud, med kulturarvet, med kultur i skolan, med att tillhandahålla idrottsanläggningar och en mängd ytterligare saker. Inom vår förvaltning ansvarar vi också för biblioteksverksamhet (ej skolbibliotek), fritidsgården Växtverket samt Holjebadet.

Vision och värdegrund

Olofströms kommun ska vara stolt och expansiv! År 2025 är vi 14 000 invånare. Utifrån denna vision utgår kommunfullmäktiges tre övergripande målområden: - Nära till allt, Barnen i centrum och Jobb till 1000. Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.

Jämställdhet och mångfald

Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande. Vi är övertygade om att mångfald ger mervärde och eftersträvar att återspegla den mångfald som finns i samhället.

Om tjänsten

Som kulturchef och förvaltningschef för kultur och fritid har du det övergripande ansvaret för verksamheten, med uppdraget att erbjuda kommunens invånare ett rikt kultur- och fritidsutbud. Vi förutsätter att du har hjärta för båda dessa områden, men tyngdpunkten ligger på kulturfrågorna och det är därför viktigt att du förstår kulturens förutsättningar.

Du har närmast ansvar för fyra verksamhetschefer samt en kultursekreterare och din uppgift blir att utveckla och inspirera medarbetarna inom förvaltningen, utifrån kommunens värdegrundsarbete. Du ansvarar för framtagning av nämndspecifika mål och tillsammans med dina medarbetare bryter ni ner dessa till verksamhetsmål. Eftersom vi arbetar i en politiskt styrd organisation förväntas du även verkställa de beslut som fullmäktige, kommunstyrelsen samt kultur och fritidsnämnden fastställt.

Du rapporterar till kultur- och fritidsnämnden samt kommunchefen och ingår i kommunchefens ledningsgrupp.

2013 utsågs kommunen av Vision till årets kulturkommun. Du förväntas fortsätta driva arbetet med att sätta Olofströms kommun på kartan som en av Sveriges främsta kulturkommuner.

Din profil

Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt ledarskap, gärna i en politiskt styrd organisation. Har du dessutom varit ledare för andra chefer och har arbetat inom fritidsområdet är det meriterande.

Du har en relevant högskoleutbildning och en dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kulturfrågor.

Som person är du en trygg och stabil ledare som skapar engagemang och motivation hos dina medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap. Då tjänsten innebär många kontaktytor med andra förvaltningar, kommuner och regioner men även med media, förenings- och kulturlivet, är det viktigt att du trivs i att samverka samt att du är en god kommunikatör. Du är dessutom lösningsorienterad och initiativtagande.

Vi erbjuder

Det finns många fördelar med att arbeta i Olofströms kommun. Oavsett vilket yrke du har är vår gemensamma uppgift att erbjuda våra invånare tjänster av hög kvalitet.

Vi värdesätter hälsan - därför utbildas både chefer och medarbetare i salutogent/hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Det innebär att vi lägger tyngdpunkten på möjligheterna, det friska och det som fungerar bra.

Andra förmåner är t.ex. flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och löneväxling.

Innan anställning kommer drogtest att genomföras.

Ansökan

Olofströms kommun har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Vänligen skicka in din ansökan senast den 28/1 via www.onepartnergroup.se.

Vi hanterar ansökningarna löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Annika Lundberg på tfn 0769 46 83 30.
Mer info
Område Olofström
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 jan 2021 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Olofströms kommun är en av fem kommuner i Blekinge län med cirka 13 400 invånare. Inom kommunens gränser finns över 200 sjöar och i tätorten Olofström möts tre åar.

Kommunen har en omväxlande natur som ger invånare, företag och besökare tillgång till Sveriges sydligaste vildmark. Med ett varierande kulturutbud erbjuds det något för de flesta. Och om kulturen inte räcker till finns en av världens största kulturstäder, Köpenhamn, endast två timmar bort.

Kulturellt sett finns det mycket att berätta med anknytning till Olofström. Nobelpristagaren Harry Martinson är en av bygdens söner liksom Sven Edvin Salje som är en av Sveriges mest lästa författare. Även Carl Eldh, en av Sveriges största skulptörer, hade anknytning till kommunen.