Kommunchef till Ockelbo

Kommunchef till Ockelbo

- trygg ledare som metodiskt vidareutvecklar organisationen
Du blir en nyckelperson i kommunens förvaltning och dess utveckling. Du leder och följer upp verksamheten och har medborgaren i fokus. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer och därigenom är du en driven möjliggörare och problemlösare. Du har en ledande roll i en komplex organisation och förväntas ha stort samhällsintresse samt håller dig uppdaterad om omvärldens förändringar och kommunsektorns framtidsutmaningar.

Kommunchefen är kommunförvaltningens högste tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Ditt uppdrag blir att implementera, genomföra och följa upp de politiska besluten. Som kommunchef är du länken mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen och bidrar till en tydlig rollfördelning och en god dialog mellan förtroendevalda och förvaltning. I rollen ingår ansvar för förvaltnings- och enhetschefer. Kommunchefen biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt gentemot nämnderna.

Du har ansvaret för kommunövergripande processer i förvaltningen, dessutom att utveckla och effektivisera kommunen som organisation. Det gör du genom att tillse att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring finns och används. Att skapa en helhetssyn, driva och leda övergripande och strategiska utvecklingsfrågor, som metod- och teknikutveckling, för att vidareutveckla kommunen blir en viktig del av ditt uppdrag.

Kravprofil

Vi ser att du har en chefs- och arbetslivserfarenhet från en offentlig förvaltning, och därigenom förstår dess processer och hur leda i politiskt styrd verksamhet. Du har drivit organisationsutveckling och förändringsprocesser. Du skapar förståelse och delaktighet i alla led genom ditt sätt att kommunicera.

Du arbetar övergripande och strategiskt, är omvärldsorienterad och utvecklingsorienterad. Du involverar andra och har lätt för att delegera samt driva och följa upp att fattade beslut slutförs. Du skapar och underhåller relationer internt och externt, är utåtriktad och positiv, verkar för dialog och ett gott samarbetsklimat. Du har intresse och förståelse för demokratiska principer och processer i en politiskt styrd organisation.

Du är en "jordnära visionär", med analytisk och strategisk förmåga samt goda kommunikativa egenskaper som göra att du kan nå ut med information på ett gott sätt till både invånare, personal och politiker. Som person har du en lugn och saklig framtoning och kan både ta och ge konstruktiv kritik samt hantera konfliktsituationer.

Vi söker dig med adekvat utbildning samt erfarenhet av ledande befattning.

Välkommen till korta beslutsvägar och delaktighet!
Mer info
Kontaktperson Torgny Balkefors
Telefon 0733434769
Område Ockelbo
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 25 apr 2021 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med ca. 6000 invånare, där det alltid är mycket på gång. Turismen är stark med varumärken som bl. a. Wij trädgårdar, Ockelbo marknad och Älgparken. Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen - grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning. www.ockelbo.se