Funktionschef inom Fastighetsinskrivning, Norrtälje

Funktionschef inom Fastighetsinskrivning, Norrtälje

Om arbetsplatsen
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen. I Sverige finns 3,3 miljoner registrerade fastigheter. Hos oss får du jobba med att granska, besluta och registrera ansökningar så att ägandet i Sveriges fastighetsregister hela tiden hålls riktigt. Du får bidra till en fungerade kredit- och fastighetsmarknad.

Arbetsuppgifter
Som chef på Lantmäteriet förväntas du driva förändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra. Som funktionschef har du resultat- och personalansvar vilket bland annat innebär att du: -löpande styr och följer upp funktionens ansvarsområden -bidrar till divisionens förbättrings- och utvecklingsarbete med kundens fokus -har ansvar för din funktions kompetensförsörjning (planering och genomförande av rekrytering, utveckling, avveckling) -har ansvar för funktionens ekonomi enligt delegationsordning -har ansvar för lönesättning och genomför medarbetar-, löne- och uppföljningssamtal med dina medarbetare -ansvarar för dina medarbetares arbetsmiljö För att kunna leva upp till de förväntningarna som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.

Kvalifikationer
Som chef har du verksamhetsansvar och leder utveckling av verksamheten genom att leda andra. Det kräver flexibilitet, självinsikt och en god förståelse för andra samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen. Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har chefserfarenhet med personalansvar. Personliga egenskaper vi söker är att du: * vill arbeta som ledare inom en värderingsstyrd organisation med ett nära, kommunikativt och coachande ledarskap * har förmåga och intresse att utveckla och ta tillvara medarbetarnas kompetens och stärka dem i yrkesrollen * kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att ditt budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter * gör korrekta avvägningar och prioriteringar och har en förmåga att se situationer utifrån ett helhetsperspektiv * arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och tydligt sätt * är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella * tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare tillsammans med andra mot uppsatta mål * har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och att leda i förändring Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att leda andra.

Övrigt
På Lantmäteriet förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår uppfattning. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Görgen Hellman
Telefon 0381-662655
Område Norrtälje
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 feb 2020 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Var med och forma morgondagens Sverige! På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta. Det vi gör har direkt betydelse i människors vardag - oavsett om du är förrättningslantmätare, ekonom, jurist, systemutvecklare, ingenjör eller kommunikatör. Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter samt bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. På Lantmäteriet är vi stolta över att bidra till samhällsutvecklingen. Vi gör det på lite olika sätt, på våra 50 kontor, från norr till söder. Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs. Lantmäteriet är platsen för dig som vill växa!