Sektionschef Ostlänken

Sektionschef Ostlänken

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som sektionschef i Norrköping är en delad roll med linjechefs- och projektledaransvar. Du levererar resultat och driver utveckling för att tillsammans med andra nå våra mål och skapa nytta. Du deltar i enhetens ledningsarbete och är chef eller uppdragsgivare för ett 20-tal projektmedlemmar. Du har resultat- och personalansvar och rapporterar till produktionsenhetschef.

Rollen som projektledare innebär ansvar för en av projekt Ostlänkens mest komplicerade entreprenader samt ett antal mindre entreprenader. Entreprenaden (OL2200) är en kombinerad anläggning- och järnvägsentreprenad som storleksmässigt uppgår till flera miljarder och som sträcker sig från tunnelmynningen vid Kolmården till Bergslagsgatan centralt i Norrköping.

Arbetet innebär många kontakter inom projekt Ostlänken och med andra organisationer inom och utanför Trafikverket. En stor del av leveranserna utförs av kontrakterade konsulter och entreprenörer. Samverkan med leverantörer och andra externa samarbetsparter är en viktig del i arbetet. Liksom kontakter med media.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års erfarenhet från entreprenader i bygg- eller anläggningsbranschen
  • har flera års erfarenhet av ledarskap, som linjechef eller liknande roll med arbetsledande ansvar, samt med ekonomiskt resultatansvar
  • är en god kommunikatör som behärskar svenska och engelska i tal och skrift
  • har svenskt medborgarskap
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av stora projekt eller organisationer.
  • har erfarenhet av byggherreansvar.
  • har erfarenhet av internationella kontakter i arbetet
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-09-23

Upplysningar

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

Rekryterande chef Håkan Gunnar
0101235093
Mer info
Kontaktperson Airi Larsson
Telefon 0101236243
Område Norrköping
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Igår (-1 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.