Byggledare mark till Ostlänken

Byggledare mark till Ostlänken

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Du arbetar i en grupp av byggledare tillsammans med projektledare och samordnande byggledare med att utveckla samverkan med entreprenörer och styra stora entreprenader. Du kommer att arbeta inom en eller flera entreprenader med ansvar för att följa upp ställda tekniska krav på anläggningarna. Du kommer att få arbeta brett då en naturlig del av ditt arbete också ska vara att fokusera på arbetsmiljö- och miljöaspekterna kopplade till ditt teknikområde. Till din hjälp för arbetet kommer du att ha stöd av tekniska specialister.

Arbetets tyngdpunkt kommer att bestå av att styra, följa upp och rapportera framdrift inom entreprenad. Du ser till att kontrakterade krav och villkor efterföljs och att rätt kvalité erhålls i produkten. Du kommer att vara beställarens representant på arbetsplatsen och den som har daglig kontakt med entreprenören.

Du kommer att ha en tät dialog med entreprenören för att kunna när det behövs detaljstyra produktionsplaneringen för att anpassa det till projektets huvudtidplan. I vissa sammanhang kommer du även behöva driva möten mot entreprenörerna och vara beställarens representant i sådana fall. I dina arbetsuppgifter ingår även att bistå projektledningen med förberedelser för kommande upphandlingar genom att ge expertstöd vid framtagande av förfrågningsunderlag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en gymnasieutbildning med byggnadsteknisk inriktning eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har minst 4 års sammanhängande produktionserfarenhet inom anläggningssektorn, de senaste 10 åren, av ett eller flera av följande arbeten: större betongarbeten, större berg- och grundläggningsarbeten, större bergtunnelarbeten, väg- mark- och ledningsarbeten, trafikanordningsarbeten.
 • har goda kunskaper i gällande regelverk och normer för ett eller flera av teknikområden; betong, berg, geo, mark, VA, mät och regler
 • har goda kunskaper i entreprenadjuridik och branschens regelverk och bestämmelser; AB04, ABT06, AMA, MER anläggning.
 • har körkort för personbil
 • har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du
 • har mångårig erfarenhet av byggledarrollen från större anläggningsentreprenader
 • har goda kunskaper inom arbetsmiljö och eller miljöområdet
 • har arbetat inom projektering av mark- och anläggningsentreprenader
 • har erfarenhet från projekt som involverat utländska entreprenörer
 • har dokumenterad utbildning i betong klass 1 (gäller enbart för teknikområdet betong)
Som person har du en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Det är även viktigt med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Eftersom arbetet innehåller många kontakter internt och externt krävs att du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Utöver detta behöver du ha god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-04-29

Upplysningar

Rekryterande chef Jonas Ivenäs
0101233470

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
Mer info
Kontaktperson Jonas Ivenäs
Telefon 0101233470
Område Norrköping
Yrkesroll Organisation & ledning, Bygg & Hantverk, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 apr 2019 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.