Senior innovationsrådgivare

Senior innovationsrådgivare

Nordic Innovation - Transformativ agenda och konkreta åtgärder

Nordic Innovation ägs av de fem nordiska regeringarna genom Nordiska ministerrådet och arbetar för att göra Norden till en föregångsregion för hållbar tillväxt. Vår uppgift är att skapa nordiskt mervärde genom att främja innovation, entreprenörskap och global konkurrenskraft i det nordiska näringslivet, samt att skapa förutsättningar för samarbete över gränserna. Nordic Innovation har program och aktiviteter som bidrar till att näringslivet utvecklas och anpassas till det gröna skiftet.

Hos Nordic Innovation blir du en del av en trevlig arbetsmiljö med kollegor från alla de nordiska länderna. Vi erbjuder en spännande anställning i skärningspunkten mellan näringsliv och centrala innovationsmiljöer i Norden, och med stort inflytande på våra prioriteringar.

Arbetet består av både strategiska och operativa delar. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att utveckla strategier och program, projekt, skapa nätverk, göra utlysningar, hantera evalueringsprocesser, vägleda och följa upp projekt. Du kommer att ha nära kontakt med externa företag och organisationer. Här är det viktigt att anpassa kommunikationen efter målgruppen på ett professionellt sätt.

Vi söker dig som har
  • Akademisk bakgrund på högre nivå och flera års relevant arbetserfarenhet
  • Goda kommunikationsfärdigheter och kan kommunicera flytande på minst ett skandinaviskt språk, utöver engelska.
  • Vi lägger vikt vid kännedom om de nordiska ländernas uppsättning av policyverktyg och utifrån dagens nationalitetsindelning kommer särskild kunskap om och nätverk inom det finska och/eller svenska systemet att värderas högt.
  • Det är en fördel med erfarenhet från internationellt arbete
Vi letar efter en kollega med drivkraft, som trivs i sociala sammanhang och är bekväm med att hålla presentationer inför publik. Hos oss finns det stort utrymme för egenutveckling och vi ser fram emot att vår nya kollega delar med sig av sina idéer och tar initiativ. Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.

Anställningen gäller för fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Statsanställda har rätt till tjänstledighet för att arbeta inom Nordic Innovation. Medarbetare som rekryteras från ett annat land än Norge får kompensation i samband med flyttning utanför hemlandet, utöver särskild månatlig kompensation. Vi eftersträvar balans när det gäller ålder och kön. Nordic Innovations anställda ska så långt det är möjligt återspegla den nordiska befolkningen och vid urval av kandidater kommer Nordic Innovation att eftersträva en balans mellan de olika nordiska nationaliteterna. Arbetsplatsen är Oslo.Nordic Innovation är en av tolv organisationer under Nordiska ministerrådet och har som syfte att bidra till att Norden blir en föregångsregion för hållbar tillväxt och ska arbeta för att främja entreprenörskap, innovation och internationell konkurrenskraft för nordiska företag. Nordic Innovation har sitt kontor i Oslo och har 20 anställda.

Läs mer om oss på www.nordicinnovation.org
Mer info
Område Oslo
Yrkesroll Marknadsföring
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 31 jan 2023 (1 dag kvar)