Vil du bli med et av Norges mest raskt voksende tech-startup?

Vil du bli med et av Norges mest raskt voksende tech-startup?

Du trives i et arbeidsmijø med mye samarbeid og høyt tempo. Du er selvstendig, men liker også å jobbe som en del av et lag. Du kan skifte fokus, har utholdenhet og engasjement som overbeviser potensielle kunder om å bruke våre produkter og tjenster.

Om inzpire.me

inzpire.me har siden 2016 fasilitert samarbeid mellom influencere og brands i hele verden. Vi kaller det å "humanize advertising".

Vi brenner for sosiale medier og har siden oppstarten sett influencere skape enormt engasjement for en rekke brands gjennom kreativt innhold. Sammen er vi et internasjonalt team med ambisiøse personer som elsker å lære nye ting. Vi har en sterkt tro på at vi vil skape et vinnende konsept gjennom å jobbe og lære sammen.

Om rollen

I denne rollen vil du være en del av vårt dyktige team som er ansvarlig for selskapets vekststrategi. Du vil være første møtepunkt mellom inzpire.me og potensielle nye kunder for vårt Full Service og Premium-tilbud. Du vil ha en nøkkelrolle i å utvide virksomheten vår i Norge og Sverige. Du vil være selskapets stemme, ved å introdusere inzpire.me og forklare verdien av produktene våre. Du vil bli produkt- og bransjeekspert, og benytter kunnskapen og innsikten for å vinne nye kunder.

Dette er en fast stilling som starter så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver
 • Research, research, research!! Du vil bruke varierte og kreative teknikker for å identifisere forretningsmuligheter (i.e. sales leads).
 • Du vil ha ansvar over eget arbeid. Du velger hvilke selskaper som skal kontaktes, og du har frihet til å være kreativ med hvordan du introduserer inzpire.me til potensielle nye kunder.
 • Du vil bruke dine gode kommunikasjonsevner for å bygge helt nye relasjoner mellom inzpire.me og potensielle kunder.
 • Du vil kontakte nye kunder ved å ringe og sende e-post til potensielle kunder, bruke sosiale salg og delta på nettverksarrangementer.
 • Du vil jobbe med å videreutvikle selskapets strategi for hvordan generere forretningsmuligheter
 • Du vil identifisere og utvikle lister over potensielle merkevarer og byråer.
 • Du er ansvarlig for å oppnå og overlevere på månedlige mål.
 • Du vil samarbeide tett med vekst- og salgsteamene for å levere kvalifiserte forretningsmuligheter.
 • Du vil utvikle en dyp forståelse av vårt produkt, kundenes behov og konkurranselandskapet
 • Du vil jobbe med CRM Hubspot hver dag.
9 grunner til at vi vil ha deg
 • Du er ivrig etter å nå ut til nye potensielle kunder hver dag.
 • Du er komfortabel med å snakke i telefonen.
 • Du har sterke skriftlige og muntlige ferdigheter.
 • Du elsker struktur og er stolt av å være organisert.
 • Du har muligheten til å etablere og opprettholde forhold til potensielle kunder.
 • Du har et "growth-hacking mindset".
 • Du er kreativ og selvmotivert.
 • Du er i stand til å jobbe i et miljø med høyt tempo.
 • Skriftlig og muntlig engelsk, norsk og/eller svensk.
Bonuskvalifikasjoner
 • Tidligere erfaring som salgsutvikler.
 • Interesse for digital og influencer markedsføring.
6 grunner til at du vil være med
 • Du vil være med fra et tidlig stadium i en raskt voksende, venture-støttet tech-startup.
 • Høy grad av individuell autonomi og ansvar.
 • Mentorskap fra et erfarent salgsteam av høy kaliber.
 • Vi verdsetter læring og sponser muligheter for profesjonell utvikling.
 • Frokost og lunsj er inkludert (og vafler på fredager).
 • Du vil være en del av et morsomt, ambisiøst og talentfullt internasjonalt team.
You thrive in a fast-paced, collaborative environment. You're an independent, driven, and self-starting hunter who also enjoys working as part of a team. You're able to shift gears at a moment's notice and have the tenacity and dedication to convince potential clients to use our products and services.

About inzpire.me

inzpire.me is on a mission to humanize advertising. By connecting brands with influential content creators on social media, we let advertisers everywhere work with local content experts. We're a team of bold doers, we love learning new things, and we strongly believe that we'll make the most impact when we work and win together.

About the role

You'll be part of a highly skilled Growth team. You'll be the first point of contact between inzpire.me and potential new clients for our Full Service and Premium offer. You'll have a key role in expanding our business in Norway and/or Sweden. You'll be the voice of the company, introducing inzpire.me and explaining the value of our products. You'll become a product and industry expert, using your knowledge to win new business leads.

This is a permanent position starting as soon as possible.

Responsibilities
 • Research, research, research! You'll use varied and creative techniques to identify business opportunities (AKA sales leads).
 • You're in charge of your own work. You choose what companies to prospect, and you'll have the freedom to be creative with how you introduce inzpire.me to potential new clients.
 • You'll use your incredible communication skills to build brand new relationships between inzpire.me and potential clients.
 • You'll optimize your outreach strategy by calling & emailing prospects, utilizing social selling, and attending networking events.
 • You'll identify and develop lists of prospective brands & agencies.
 • You'll be responsible for achieving and exceeding monthly meeting targets.
 • You'll work closely with the Growth and Sales teams to deliver qualified leads.
 • You'll develop a deep understanding of our product, customer needs, and competitive landscape.
 • You'll work on our CRM Hubspot daily.
9 reasons we want you
 • You're eager to reach out to new prospects every day.
 • You're comfortable speaking on the phone.
 • You have strong written and verbal skills.
 • You love structure and take pride in being organized.
 • You have the ability to establish and maintain relationships with prospects.
 • You possess a growth-hacking mindset.
 • You're creative and self-motivated.
 • You're capable of working in a fast-paced environment.
 • Written and spoken Norwegian and/or Swedish.
Bonus qualifications
 • Former experience as a Sales Development Representative/Manager.
 • Interest in digital and influencer marketing.
6 reasons you want to join us
 • You'll join at an early stage of a rapidly growing, venture-backed tech startup.
 • High degree of individual autonomy and responsibility.
 • Mentorship from a high calibre & experienced sales team.
 • We cherish learning and sponsor professional development opportunities.
 • Breakfast and lunch is included (and Friday waffles).
 • You'll be a part of a fun, ambitious, and talented international team.
Mer info
Område Oslo
Yrkesroll Försäljning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://inzpire.me
Sista ansökningsdag 20 nov 2019 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

inzpire.me is on a mission to humanize advertising. By connecting brands with influential content creators on social media, we let advertisers everywhere work with local content experts.