Overlege - Geriatri

Overlege - Geriatri

Geriatrisk og endokrinologisk avdeling

100 % fast stilling ledig fra 01.07.2018

Er du spesialist innen geriatri ser vi frem til din søknad!
LIS leger i slutten av spesialiseringen, spesielt hvis man er ferdig med gruppe I tjeneste oppfordres også til å søke.

I november 2015 flyttet vi inn i et topp moderne og høyteknologisk nytt sykehus ved E6 på Kalnes i Sarpsborg, med kort vei til Oslo.

Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling til pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og geriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert.

Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø med 57 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har klinikk for medisin 151 senger, samt intermediær- og intensivsenger som er tilknyttet avdelingen.

Stillingen er organisert i egen geriatrisk og endokrinologisk avdeling under klinikk for medisin. Geriatrisk avdeling består av sengepost og geriatrisk poliklinikk. I avdelingen jobber det 3 spesialister i geriatri. Vi har et godt samarbeid med andre kliniske fagmiljøer, vi er opptatt av at den geriatriske pasient ligger på alle fagområder. Den geriatriske sengeposten har 18 senger. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid. Sengeposten har et godt lærings og arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og respekt mellom faggruppene. Vi er opptatt av god supervisjon for våre LIS og turnusleger og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi planlegger oppstart av et kvalitetsregister for akuttgeriatri som kan åpne for økt forskningsaktivitet. Fordelen ved vårt sykehus er korte linjer mellom ledelse og klinikk som raskere fører til beslutninger.

Geriatrisk poliklinikk har 2 sykepleiere i full stilling og det består per dags dato hovedsakelig av demensutredning. Vi inkluderer ca 85 % av pasientene våre i Norkog.

Vi søker deg med ønske og vilje til å utvikle vår pasientbehandling.

Søknad sendes via link "Søk på stillingen".

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført i søkerlisten.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som overlege hos oss blir i et arbeidsmiljø med faglig bredde og spennende utfordringer.
 • Oppgavene vil veksle mellom sengepostarbeid og poliklinikk.
Kvalifikasjoner
 • Spesialistgodkjenning i generell indremedisin og geriatri
 • Norsk autorisasjon
 • Særskilt relevant erfaring/interesse innen fagområdet kan oppveie for kravet om formell spesialistgodkjenning
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt muntlig og skriftlig
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt
Utdanning
 • Høyskole / Universitet
 • Medisin
Egenskaper
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til fleksibilitet
Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk: 100%
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Velferdsordninger
 • Kort reisevei fra Oslo
 • Kort vei til svenskegrensen
Mer info
Kontaktperson Astrid Eri-Montsma
Telefon +4745211969
Område Østfold
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Läkare
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 22 mars (28 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. 2. mai 2018 overføres spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud. Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.