Vil du utvikle Norges mest spennende resort?

Vil du utvikle Norges mest spennende resort?

Generelt om stillingen

Direktør er øverste ansvarlige for driften av Hamn i Senja, og skal være pådriver og delta aktivt i videreutvikling av produkter og konsepter tilpasset de ulike kundesegmenter som betjenes.

Den operative virksomheten har hittil vært organisert med Driftsleder som har hatt ansvaret for den daglige drift av hotellet (organisert som hotellsjef), og Driftsleder har rapportert direkte til arbeidende styreleder, som har ivaretatt formelt Daglig Leder-rolle i hht aksjeloven. Denne modellen reorganiseres nå, og vertskap på hotellet skal etter reorganiseringen utøve rollen som Direktør, med tilhørende økonomisk ansvar og myndighet.

Hamn i Senja er et historisk sted med en særegen og sterk profil i markedet, og Direktør vil delta aktivt i å videreutvikle produktkonseptet slik at det i enda sterkere grad støtter opp under Hamn i Senja som en unik destinasjon, med sterkt fokus på tilbud av naturbaserte aktiviteter.

Stillingen gir mulighet til å utøve stor grad av kreativitet og nyskapning, og spennende faglige utfordringer, i en destinasjon som er karakterisert som et av Norges beste og mest spennende reisemål.

Direktør vil oppleve stor variasjon i arbeidsoppgaver, og vil delta aktivt i den operative driften.

Hamn i Senja har aktive eiere, som er sterkt engasjert i videreutvikling av stedet gjennom selskapets styre og gjennom utviklingsprosjekter. Direktør vil jobbe tett sammen med selskapets styre i strategisk utvikling, og styring og kontroll.

Direktør må ha sterkt fokus på økonomisk sunn drift, og ta ansvar for at økonomiske målsetninger realiseres.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
 • Ivaretagelse av vertskapsrollen
 • Delta i videre utvikling og forsterkning av Hamn i Senja¿s produkter, markeder og markedsposisjon
 • Ansvar for sunn økonomisk drift/resultatansvar
 • Personalledelse og kompetanseutvikling
 • Sammen med styret og ledergruppen, delta i videreutvikling av Hamn i Senja
 • Optimalisere innkjøp i forhold til økonomi og logistikk
 • Sikre god intern kommunikasjon, samarbeid, og gode rutiner
Kandidat Profil

Alder:
30+

Kjønn:
Kvinne/mann

Utdanning:
Høyere utdanning. Relevant utdanning fra reiseliv/hotell/restaurant-fag vil telle positivt.

Ønsket erfaring:
 • Dokumenterte gode resultater fra utvikling og ledelse av reiselivs-/hotellbedrift.
 • Personalledelse
 • Erfaring med økonomisk styring og kontroll
Språk:
Hamn i Senja serviserer internasjonale markeder, og gode språkkunnskaper er en forutsetning. Arbeidsstyrken i Hamn i Senja er dessuten internasjonal, og arbeidsspråk er i stor utstrekning Engelsk. Direktør må derfor som minimum beherske engelsk skriftlig og muntlig flytende.

Dine personlige egenskaper:

Om du kjenner deg igjen i mange av punktene under, er du sannsynligvis rette kandidat til stillingen:

Utviklingsorientert
 • Du er levende opptatt av at alle mål er bevegelige, og at vi skal videre etter å ha nådd våre tidligere mål
 • Du får kikk av å nå ambisiøse mål
 • Du vet at et produkt som ikke fornyes og utvikles, vil være utdatert i markedet om stadig kortere tid...
 • Du vet at utvikling av kompetanse i bedriften er nøkkelen til å oppnå en positiv utvikling, og at kompetanse vokser når den deles og brukes
 • Du liker å ta initiativ, og lar deg styre av ditt positive engasjement
Kvalitetsfokusert
 • Du vet at kvalitet i alle ledd ikke er en floskel, men noe som er styrende for vårt daglige arbeid, og for vår samlede innsats som enkeltpersoner og team
 • Du vet at kvalitet ikke bare er prosedyreskrifter og sjekklister, men også daglig arbeide med viktige detaljer og forbedringer
 • Du vet at kvalitet ikke kan oppnås bare fordi DU gjør de rette tingene, men fordi du klarer å bygge en kultur i bedriften som gjør at alle medarbeidere jobber med kontinuerlig forbedring og læring
 • Du vet at de mest interessante kundene ikke kommer bare fordi vi snakker om kvalitet, men fordi vi hver dag jobber mot å være best i klassen
Motiverende og entusiastisk leder
 • Du verdsetter og roser god innsats fra dine medarbeidere
 • Du er en tydelig leder, og alle dine medarbeidere vet hva som forventes av dem. Du korrigerer kursen hos dine medarbeidere på en måte som gir læring, og klarhet i hvilke mål vi jobber mot.
 • Du evner å formidle visjonene og målsetningene som du og styret har blitt enige om på en motiverende måte
 • Du vet at de viktigste forretningsprosessene går på tvers av de tradisjonelle avdelingene, og du jobber hver dag for at samarbeide og teamspirit gjennomsyrer organisasjonen
Resultatfokus
 • Du vet at økonomiske resultater ikke bare kommer fra oppfølging av ukes- og månedsrapporter, men av alle de små beslutninger som fattes i driften hver dag i søken etter å optimalisere driften
 • Du takler hektiske hverdager, og holder fokus på de viktigste tingene når det stormer
Vertskap
 • Du trigges av å bygge gode relasjoner til dine gjester
 • Du vet at en god utøvelse av vertskapsrollen er avgjørende for å lykkes med et ambisiøst resort konsept
 • Du vet at løsningsorientering, serviceinnstilling og kundeorientering er avgjørende egenskaper for å lykkes i vertskapsrollen
Livskvalitet

* Du vet av erfaring at de kvaliteter distrikts-Norge byr på, i kombinasjon med nærhet til de kvaliteter spektakulære naturopplevelser kan gi, er et reelt og kvalitativt godt alternativ til byliv

Praktiske Forhold

Lokasjon:
Arbeidssted er Hamn i Senja

Boforhold:
Resorten har tilgang til en del personalboliger. Om ikke disse skulle være tilgjengelig eller passende vil bedriften være behjelpelig med å finne egnet bolig.

Tiltredelse:
Snarest

Lønn:
Etter avtale.
Mer info
Kontaktperson Ole Henning Fredriksen
Telefon +4790505422
Område Troms
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.hamnisenja.no
Sista ansökningsdag 10 juli (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Hamn i Senja er blitt anerkjent som et av Norges beste og mest spennende reisemål. Hotellet er tildelt flere priser, og ble i 2017 kåret til Nord-Norges nest beste hotell, og Norges 14. beste hotell. Hamn i Senja er et leilighetshotell med moderne boenheter av høy standard, med en kapasitet på 66 rom/134 senger, og tilhørende fasiliteter for kurs/konferanse og selskaper. I tillegg pågår nå utvidelse med 16 suiter, hvorav 8 skal stå ferdig sommeren 2018. Det er utviklet et bredt spekter av naturbaserte aktiviteter og opplevelser tilknyttet anlegget, med tilbud i alle årets årstider. Anlegget videreutvikles kontinuerlig, og vi bygger nå ut både hotellkapasiteten og aktivitetstilbudene. Selskapet som driver Hamn i Senja er Senja Reiseliv AS. Selskapet inngår i IKO-Gruppen, som er et lite konsern som er eiet av Ole-Henning Fredriksen og Kurt-Roger Fredriksen med familier, gjennom IKO Eiendom AS. Styreleder i Senja Reiseliv AS er Ole-Henning Fredriksen. I de siste årene er det investert rundt 100 MNOK i utvikling av Hamn i Senja. I tillegg er det utført betydelige tidligere/historiske investeringer i bygninger, infrastruktur og anlegg. Omsetning for reiselivsvirksomheten i Senja Reiseliv AS var på ca 29 MNOK i 2017, og resultat på ca 10%. Omsetningen har vært i sterk vekst i alle år siden det nye hotellet stod ferdig i 2009. Hele anlegget var nybygget i perioden 2007-2009. Det er godkjent reguleringsplaner for utbygging av betydelig ytterligere kapasitet. Hamn i Senja har restaurant med ca 125 plasser, samt flere selskapslokaler med plass fra 12 til 125. Dessuten uteservering på kaien gjennom sommeren, samt servering av mat i naturcamper ved ekskursjoner med anleggets gjester. Vi disponerer dessuten 7 eventbåter. I arbeidet med utvikling av Hamn¿s profil er hovedfokus på naturbaserte aktiviteter og opplevelser, lokal kystkultur, tradisjonsrik mat fra nærområdet, kombinert med moderne komfort og standard på fysiske anlegg. I den videre utviklingen av Hamn står følgende hovedelementer i fokus; -Offensiv markedsutvikling rettet mot nye markeder internasjonalt og i sentrale Østlandet (MICE, FIT) -Produktutvikling, som skal støtte opp under foranstående punkt, herunder videre utvikling av F/B-området og naturbaserte aktiviteter -Profesjonell driftsledelse, med solid økonomisk styring og kontroll -Organisasjonsutvikling, for å styrke fundamentet for å sikre at Hamn i Senja holder et høyt kvalitetsmessig nivå i satsingen mot nye markeder -Samarbeid med regionale reiselivsaktører som gir markedsmessige og driftsmessige synergieffekter -Videre utvikling av anlegget i takt med markedsoppbyggingen