Forsker innen fremtidens produksjonsteknologi

Forsker innen fremtidens produksjonsteknologi

Har du lyst til å jobbe med teknologiske løsninger for fremtidens vareproduserende industri?

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekrafts rapport.

SINTEF Manufacturing AS har klare ambisjoner om å være et ledende kompetansesenter og produktivitetsmotor i re-industrialiseringen av Norge. Vi opplever stor etterspørsel innen fagområdet produksjonsteknologi generelt og automatisering og robotikk spesielt. Avdelingen har en sterk prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til innovasjons- og rådgivningsprosjekter. Vi ønsker derfor å styrke faggruppen for robotikk og automatisering med én forsker.

Hvem søker vi
Vi søker deg som kan styrke og utvikle våre faglige satsingsområder innenfor en eller flere av følgende områder:
 • Industriell, sanntids-robotikk og automatisering for fleksibel produksjon (3D-matematikk, etc)
 • Datafangst- og sensorsystemer for bl.a. maskinlæring
 • Maskinsyn og bildebehandling for bruk i automatisering og robotikk
 • Analysemetoder og verktøy for automatisering og optimalisering av produksjonssystemer
 • Produksjonssimulering for kapasitetsanalyse av eksisterende produksjonssystemer og konseptutvikling for nye produksjonssystemer
 • Metoder og plattformer for integrert og effektiv utvikling, igangkjøring, overvåking og drift av produksjonsprosesser og -systemer (Cyber-Physical Production Systems, etc.)
 • Utvikling og programmering (PLC, robotstyringer, Python, C++, etc) av automatiserte og fleksible produksjonsløsninger (enkeltutstyr-, robot-, celle- og linje-, og fabrikk-nivå)
 • Datateknologi og programvarearkitektur
Du har gjerne erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller relevant næringsliv, og ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver. Du engasjeres av å forske frem og utvikle nye og innovative løsninger i tett kontakt med industrien, enten som prosjektleder eller aktiv prosjektmedarbeider. Du evner å spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
 • PhD eller MSc/sivilingeniør innen relevante fagdisipliner
 • Erfaring, gjerne med generering og gjennomføring av FoU-prosjekter
 • Analytisk, faglig sterk og interessert i mulighetene i ny teknologi
 • God evne til samarbeid og formidling
 • Evne til å lede prosjekter nasjonalt, og gjerne internasjonalt
Vi søker i utgangspunktet personer med vesentlig og relevant erfaring, men oppfordrer også nyutdannede til å søke. SINTEF ønsker en balansert kjønnssammensetning, og vi oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

Hos oss får du
 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland
 • Inngå i et nettverk av engasjerte forskere og rådgivere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Arbeidssted

Raufoss og Trondheim er aktuelle arbeidssteder. Du må regne med noe reisevirksomhet, til kunder i Norge og internasjonalt.
Mer info
Kontaktperson Pål Ystgaard
Telefon +4797129605
Område Sør-Trøndelag
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.sintef.no
Sista ansökningsdag 14 mars 2021 (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

SINTEF Manufacturing AS is a R&D company that strives to develop a competitive product manufacturing industry in Norway. We deliver specialist expertise in automated production, product and production development, lean, value chain management and materials technology, as well as laboratory and engineering services. The company has approximately 90 employees and has its head office at Raufoss, in addition to employees in Trondheim, Ålesund, Stavanger and Horten.

SINTEF Manufacturing AS er et institutt i SINTEF som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 90 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss, og har i tillegg ansatte i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Horten.