Doktorgradsstipendiat - Hjerteforskning

Doktorgradsstipendiat - Hjerteforskning

Er du nysjerrig og innovativ? Vil du være med å skaffe ny kunnskap som kan legge grunnlaget for morgendagens medisin?

Molekylær Kardiologisk Forskningsgruppe ved Institutt for Kirurgisk Forskning har ledig et 3-årig engasjement som doktorgradsstipendiat for kandidat med relevant fagbakgrunn (medisin, cellebiologi, molekylærbiologi, farmasi, eller tilsvarende). Stillingen er knyttet til et prosjekt som skal lede fram til doktorgrad (Ph.D) og kandidaten vil bli opptatt på det organiserte doktorgradsprogrammet til Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.

I Molekylær Kardiologisk Forskningsgruppe arbeider vi med å belyse/avklare molekylære mekanismer som er sentrale i utviklingen av hjertesvikt. Vi har som mål å identifisere nye behandlingsmål og å utvikle ny farmakologisk terapi basert på oppdagelsene vi gjør. Hovedmålet med dette doktorgradsprosjektet er å undersøke hvilken rolle fibrose og aldring spiller i utvikling av en type hjertesvikt forbundet med høyt blodtrykk, ikke-insulin-avhengig diabetes og overvekt (hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon/diastolisk hjertesvikt). Denne formen utgjør ca. 50% av hjertesvikttilfellene, men responderer i liten grad på dagens tilgjengelige behandling. Vi har nylig utviklet et potensielt legemiddel som kan hemme fibrose og steril inflammasjon assosiert med cellulær aldring. Et viktig delmål i doktorgradsprosjektet vil være å undersøke om dette farmakologiske prinsippet kan bremse utvikling av diastolisk hjertesvikt i eksperimentelle modeller. Forskningsgruppen har pågående kommersialiseringsprosjekter og nært samarbeid med sykehusets/universitetets innovasjonsselskap (technology transfer office) om kommersialisering av nye oppdagelser.

Forskningsgruppen består av et tverrfaglig team av leger, molekylærbiologer og biokjemikere som anvender et vidt spekter av forskningsmetoder, fra cellebiologiske studier på isolerte celler fra hjertet, til studier av sykdomsmodeller på forsøksdyr, inklusive genmodifiserte mus, såvel som til analyser av prøver fra pasienter med hjertesvikt i samarbeid med Kardiologisk Avdeling, Rikshospitalet.

Forskningsgruppen har state-of-the-art ekspertise innen genteknologi/molekylærbiologi og integrerte fysiologiske undersøkelser med blant annet høy-oppløselighets echokardiografi og "molecular imaging" av små forsøksdyr. Gruppen samarbeider med ledende internasjonale forskningsgrupper og er én av gruppene under Senter for Hjertesviktforskning (www.heartfailure.no), et tematisk forskningsområde opprettet av Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.

Formelle kvalifikasjoner: Mastergrad innen relevant fag eller profesjonsutdannelse (medisin/farmasi).

Vi søker en kandidat som er høyt motivert for et doktorgradsprosjekt , er målbevisst, kan arbeide selvstendig, og har stor arbeidskapasitet. Erfaring fra laboratoriearbeid og/eller forsøk med dyr er en fordel, men det er ingen forutsetning. Opplæring vil bli gitt innenfor forskningsgruppen.

Søknaden må inneholde motivasjon for stillingen, CV med evt. vitenskapelige publikasjoner, kopi av relevante vitnemål, samt navn og kontaktdetaljer på 3 referanser. Stillinger er ledig for snarlig tilsetting.
Mer info
Kontaktperson Håvard Attramadal
Telefon +4723073532
Område Oslo
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Forskning & Utveckling
Typ av anställning Heltid
Hemsida https://ous-research.no
Sista ansökningsdag 22 mars (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.