Svetsare / Welders

Svetsare / Welders

Brødrene Langset AS är ett norskt företag som levererar arbetskraft och tjänster till Oil & Gas, Ship & Maritime industrin i hela Norge och utomlands.

Vårt företag växer kontinuerligt och kräver kompetenta människor för att komplettera vår befintliga personal.

SVETSARE MIG/MAG/TIG

Kompetenskrav och erfarenhet:
 • Minsta 3 års erfarenhet som certifierad svetsare och / eller som dokumenterad skicklig svetsare som är bekant med svetsmetoden 136/138 och 141. FM1, FM2, FM5 för både 136 och 141
 • Är bekant med TIG
 • Erfarenhet av svetsning av material duplex, superduplex och titan (FM5, FM6, 51). Om vissa kandidater är bekanta med den frågade svetsprocessen, men utanför godkännandeområdet, kan vi erbjuda en kort kurs i svetsning med följande certifiering
 • Möjlighet att läsa och förstå ritningar, svetssymbol (ISO2553)
 • Svetscertifikat ska vara enligt NS-EN-ISO 9606-1-standard för stål och NS-EN-ISO 9606-5 för titan
 • Site-testning kommer att krävas
Vi erbjuder:
 • Vi erbjuder permanent anställning i ett norskt företag
 • Vi erbjudar lön mellan ca. 220 och 250 NOK per timme (21-25 EUR), utbetalad mellan ca. 170 - 190 NOK (17-20 EUR) efter skatt.
 • Möjlighet att bli certifierad i saknade svetstekniker på vår svetsskola i Eidsvåg
 • Företaget täcker boendekostnader, mat och resekostnader på arbetsplats
 • Arbeta i rotation 13 dagar på -15 dagar fri (Varannan rotation är natt) och 14 dagar på - 21 dagar fri
Ved certifiering på vår svetsskola erbjuder vi:
 • Företaget täcker mat(350 NOK per dag), boendekostnader och resekostnader
 • Företaget täcker alla materalkostnader
För frågor kontakta oss på email: work@langset.no

In english

Brødrene Langset AS is a
Norwegian company who delivers manpower and services to Oil & Gas,
Ship & Maritime industry within whole Norway and abroad.

Our Company is
continuously growing and requires competent people to supplement our existing staff.

WELDERS MIG/MAG/TIG

Competence requirement and features:
 • Minimum 3 years' experience as a certified welder and/or as documented skilled welder familiar with welding method136/138 and 141. FM1, FM2, FM5 for both 136 and 141.
 • Are familiar with TIG
 • Experience in welding of materials duplex, super duplex and titanium (FM5, FM6, 51). If some candidates are familiar with the asked welding process, but outside the range of approval, we can offer a short course in welding with following certification
 • Ability to read and understand drawings, welding symbol (ISO2553)
 • Welding certificate shall be after NS-EN-ISO9606-1 standard for steels and NS-EN-ISO 9606-5 for titanium
 • Site-test will berequired
Working conditions:
 • We offer permanent employment in aNorwegian compan
 • We offer an hourly rate of approximately NOK220 and 250 (21-25 EUR), which after taxes will be approximately NOK 170 -190 (17-20 EUR
 • The possibility to get certified in the missing welding techniques at our welding school in Eidsvåg
 • Company covers accommodation cost, food and travel expenses
 • Work in rotation 13 days on -15 days off(every other rotation will be night shift)
For certification at our
WELDING SCHOOL WE OFFER:
 • Cover of food cost (NOK 350,- a day), travel cost and accommodation at the welding schoo
 • Cover of all material needed
For questions please contact us at work@langset.no
Mer info
Område Hordaland
Yrkesroll Industri & Anläggning, Industri & Produktion
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.langset.no/
Sista ansökningsdag 29 nov 2019 (38 dagar kvar)