Avdelingsleder - skogteknikk, skogproduksjon og skogøkonomi

Avdelingsleder - skogteknikk, skogproduksjon og skogøkonomi

Stillingens formålAvdelingslederen skal være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor fagområdene skogteknikk, skogproduksjon og skogøkonomi. Lede og utvikle avdelingen til en attraktiv og konkurransedyktig aktør med høy kompetanse og anerkjent kvalitet.

Avdelingsleder rapporterer til divisjonsdirektør, og inngår i divisjonens ledergruppe. Arbeidssted er Ås.

Stillingens oppgaver og ansvar
 • Organisering av avdelingens faglige virksomhet
 • Prosjektutvikling samt oppfølging av avdelingens prosjekter
 • Forskning, utviklingsarbeid og innovasjon
 • Utredninger, formidling og publisering
 • Fagnettverk/miljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Relasjonsutvikling mot næringsliv, forvaltning og andre samarbeidspartnere
 • Personalansvar for avdelingens ansatte gjennom rekruttering, styring, støtte, veiledning og oppfølging
 • Faglig utvikling av kunnskapsområdet og kvalitetssikring av FoU-aktiviteten i avdelingen
 • Utvikling av godt samarbeid i avdelingen og med andre enheter i NIBIO
Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning innen avdelingens eller beslektede fagområder, fortrinnsvis doktorgrad, minimum på masternivå
 • Solid faglig kompetanse innen minst ett av avdelingens fagområder
 • Solid bakgrunn fra prosjektledelse og prosjektutvikling er ønskelig
 • Relevant ledererfaring vil vektlegges
 • God kjennskap til norsk/nordisk skognæring og skogforvaltning er ønskelig
 • Nasjonalt og internasjonalt fagnettverk
 • Flytende norsk (skandinavisk) og engelsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper, gjennomføringsevne, samfunns- og markedsforståelse
 • Gode samarbeidsevner, evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Resultat- og markedsorientert
 • Utviklingsorientert med evne til strategisk tenkning og til å motivere for endring og utvikling
Vi tilbyrStillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Avdelingsleder kode 1407 eller forskningssjef kode 1111, lønnstrinn 70-80 (kr 631.700 - 802.600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?Kontakt divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen, tlf +47 901 28 872, eller se nettside www.nibio.no

Hvordan søke på stillingenSøknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysningerVi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

NIBIO er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.
Mer info
Område Akershus
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Forskning & Utveckling
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.nibio.no/
Sista ansökningsdag 9 aug (24 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet. Avdeling Skogteknikk og økonomi driver forskning og utvikling knyttet til teknologisk effektivisering, effektiv skogproduksjon og mer rasjonelle verdikjeder i norsk skogsektor. Dette inkluderer implementering og forbedring av teknologi, skogproduksjon og skogbehandling, planlegging og optimering, ergonomi, driftsteknikk, logistikk og økonomiske analyser. Avdelingen har stor grad av næringskoblinger i sin prosjektportefølje.