Mikrosatellitter - prosjektleder/systemingeniør

Mikrosatellitter - prosjektleder/systemingeniør

Utvikling av mikrosatellitter gjør det mulig for Norge å dekke tverrsektorielle brukerbehov for overvåking og kommunikasjon i nordområdene. Maritim overvåking, klima og miljø og samfunnssikkerhet er aktuelle temaer. Data og kapasiteter fra nasjonal rominfrastruktur kan også brukes i internasjonalt samarbeid og bistand.

Vi søker en prosjektleder/systemingeniør som skal jobbe med mikrosatellitter

Sentrale oppgaver vil være:
 • Lede, koordinere og følge opp spesifisering og anskaffelse av mikrosatellitter, fra konseptstudier til utvikling og drift
 • Systemtekniske analyser
 • Utvikle operasjonskonsepter og følge opp utviklingen av disse
 • Utarbeidelse av anbud og kontrakter med leverandører
 • Samarbeid med nasjonale og internasjonale industriaktører
 • Bidra til norsk industriutvikling relatert til mikrosatellitter nasjonalt og i ESA
 • Saksbehandler for nasjonale følgemidler
 • Promotere internasjonalt samarbeid med norsk rominfrastruktur som verktøy
 • Bidra i arbeidet inn mot sikkerhet og sårbarhet knyttet til nasjonal rominfrastruktur
Utdanning og erfaring
 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå
 • Dokumentert erfaring og kompetanse på romteknologi- og satellittsystemer
 • Erfaring fra mikrosatellitteknologi vil bli vektlagt
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra prosjektledelse og internasjonalt arbeid vil bli vektlagt
Personlig egenskaper
 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig en god lagspiller
Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig.

Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Stillingen krever at søkeren kan sikkerhetsklareres.

Norsk Romsenter kan tilby:
 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 • Kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre opp
Stillingen lønnes som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på

kr 750.000.- til kr 900.000.- avhengig av kompetanse og erfaring.
Mer info
Kontaktperson Frank Udnæs
Telefon +4722510035
Område Oslo
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Ingenjör
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.romsenter.no
Sista ansökningsdag 15 feb (26 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.