Norsk barnebokinstitutt søker professor i barne- og ungdomslitterær skrivekunst

Norsk barnebokinstitutt søker professor i barne- og ungdomslitterær skrivekunst

Norsk barnebokinstitutt skal utvikle landets første masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skrivekunst. Professorstillingen er nyopprettet og skal ha et spesielt ansvar for masterutdanningen. Stillingen kan evt deles mellom to personer.

Arbeidsoppgaver:
Delta i instituttets skrivekunstutdanning med undervisning og veiledning
Lede det faglige planarbeidet for masterutdanningen
Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid
Lede kunstneriske forskningsgrupper
Ivareta og videreutvikle instituttets skrivekunstneriske utdanningsnettverk

Den/de som ansettes skal ha relevant kunstnerisk kompetanse som professor, solid egen erfaring som forfatter av barne- og ungdomslitteratur og erfaring med kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er ønskelig at den/de som ansettes har god kjennskap til kulturfeltet og utdanningsfeltet.

Søknaden skal inneholde redegjørelse for søkerens motivasjon for stillingen og for om søker ønsker 100% eller 50% stilling, CV med oversikt over relevant kompetanse og kunstnerisk virke, samt et profileringsdokument. Profileringsdokumentet skal utformes slik at det viser hvordan søkeren svarer på de formelle kriteriene for å ansettes som professor.

Norsk barnebokinstitutt sørger for kompetansevurdering av de mest aktuelle søkerne.

Se full utlysningstekst på https://barnebokinstituttet.no/aktuelt/ledig-stilling-som-professor-i-skrivekunst-ved-norsk-barnebokinstitutt/
Mer info
Kontaktperson Kristin Ørjasæter
Telefon +4741682158
Område Oslo
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://barnebokinstituttet.no
Sista ansökningsdag 23 jan (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, i tilknytning til Nasjonalbiblioteket. Budsjettet er på om lag 12 millioner kroner. 12 ansatte utgjør 10,3 årsverk dedikert til forskning, undervisning og formidling. Norsk barnebokinstitutt har per i dag to akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning (60 stp) på lavere grads nivå, og en nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere (30 stp). Forskningen er knyttet til utdanningsforløpenes behov; skrivekunstnerisk utviklingsarbeid og litteraturformidling.