Spesialsykepleier og jordmor i somatikken - sommer 2020

Spesialsykepleier og jordmor i somatikken - sommer 2020

Er du spesialsykepleier eller jordmor og ønsker deg en spennende og utfordrende sommerjobb ved Norges tredje største akuttsykehus?

Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (22.06.2020-16.08.2020). På grunn av opplæring ønsker vi at du kan jobbe sammenhengende i minimum to uker. Enkelte avdelinger har opplæring fra uke 24. Mulighet for jobb til høsten.

Denne stillingsannonsen gjelder for følgende arbeidssteder:

Intensivavdelingen les om avdelingen

Medisinsk intensiv overvåkning (MIO) les om avdelingen

Nevrokirurgisk avdeling 1H les om avdelingen

Operasjonsavdelingen les om avdelingen

Avdeling kvinneklinikken les om avdelingen

Nyfødt intensiv 3D les om avdelingen

Dialyseavdelingen 3C les om avdelingen

Anestesiavdeling les om avdelingen

Avdeling for blod-og kreftsykdommer 1K, 2K, palliativ enhet, poliklinikk les om avdelingen

Vi ber deg om å skrive i søknaden hvor du helst vil jobbe.

Ansettelsene gjøres fortløpende.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse på nyfødt intensiv 3D og avdeling kvinneklinikken må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse i stillingen.

Vil du vite hva Stavanger-regionen har å by på? Gå inn på hjemmesiden til Region Stavanger

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling- og oppfølging
 • Sykepleie basert på faglig kunnskap, etiske normer og respekt for enkeltmennesket
Kvalifikasjoner
 • Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier eller som jordmor. Les mer og søk om autorisasjon her: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens
 • Du må ha videreutdanning/master innen det aktuelle fagområdet.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
Personlige egenskaper
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsvillig
 • Må kunne jobbe selvstendig
Vi tilbyr
 • Gratis* bolig til tilflyttere (*skattepliktig)
 • Gratis* reise til og fra Stavanger (*skattepliktig)
 • Faglige utfordringer og verdifull erfaring
 • Mulighet for jobb til høsten
 • HjemJobbHjem-avtale (god rabatt på 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland samt gratis bruk av bysykkel)
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringer
 • Skriftlig informasjon om avdelingen sendes før tiltredelse
Mer info
Kontaktperson Siv Karin Malmin
Telefon +4751519139
Område Rogaland
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.helse-vest.no
Sista ansökningsdag 31 dec 2019 (42 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.