Sommervikar sykepleier 2020

Sommervikar sykepleier 2020

Vi søker sykepleiere til akuttmottak og de somatiske sengepostene. Vi oppfordrer sykepleiere som får autorisasjon til sommeren 2020 til å søke.

Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (22.06.2020-16.08.2020). På noen avdelinger og poster er det ønskelig med opplæringsvakter i uke 25. Vi søker deg som kan jobbe i minst fire av disse ukene, men gjerne lenger.

Mulighet for jobb til høsten på tildelt avdeling. I tillegg er det mulighet for fast heltid/ delitid i Bemanningssenteret til høsten.

Denne stillingsannonsen gjelder for følgende arbeidssteder:
 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter - 5G, 5E
 • Gynekologisk sengepost - 4AC
(se sus.no for utfyllende info om hver enkelt avdeling)

Vi ber deg om å skrive i søknaden hvor du helst vil jobbe og om du ønsker fast/vikariat stilling fra høsten av.

Har du jobbet som sommervikar hos oss tidligere? Vennligst skriv hvor og når i søknaden.

Er du sykepleierstudent og har helgestilling med bonusavtale hos oss? Da trenger du ikke å søke sommervikariat, men ta kontakt med lederen din.

Ansettelsene gjøres fortløpende. Søkere som har mulighet til å jobbe sammenhengende over fire uker vil bli prioritert.

Vil du vite hva Stavanger-regionen har å by på? Gå inn på hjemmesiden til Region Stavanger

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling- og oppfølging
 • Sykepleie basert på faglig kunnskap, etiske normer og respekt for enkeltmennesket
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
Personlige egenskaper
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsvillig
Vi tilbyr
 • Mulighet for jobb til høsten
 • Gratis* hybel til tilflyttere som jobber minst 4 uker (*skattepliktig)
 • Felles opplæringsdag for alle sommervikarer
 • Faglige utfordringer og verdifull erfaring
 • HjemJobbHjem-avtale (god rabatt på 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland samt gratis bruk av bysykkel)
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringer
 • Skriftlig informasjon om avdelingen sendes før tiltredelse
Mer info
Kontaktperson Tove Gunvor Iversen
Telefon +4790684312
Område Rogaland
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.helse-vest.no
Sista ansökningsdag 31 dec 2019 (49 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.