SVETSARE MIG/MAG/TIG/ELEKTRODE

SVETSARE MIG/MAG/TIG/ELEKTRODE

Brødrene Langset AS är ett norskt företag som levererar arbetskraft och tjänster till Oil & Gas, Ship & Maritime industrin i hela Norge och utomlands.Vårt företag växer kontinuerligt och kräver kompetenta människor för att komplettera vår befintliga personal.
SVETSARE MIG/MAG/TIG/ELEKTRODE

Kompetenskrav och erfarenhet:
 • Minsta 3 års erfarenhet som certifierad svetsare och / eller som dokumenterad skicklig svetsare som är bekant med svetsmetoden 136/138 och 111. 141 kommer att vara en fördel. Material gruppe FM1, FM2 eller FM3. FM5 kommer att vara en fördel.
 • Erfarenhet av svetsning av material duplex, superduplex och titan (FM5, FM6,51) kommer at vara en fördel. Om vissa kandidater är bekanta med den frågade svetsprocessen, men utanför godkännandeområdet, kan vi erbjuda en kort kurs i svetsning med följande certifisering – etter nærmere avtale.
 • Möjlighet att läsa och förstå ritningar, svetssymbol (ISO2553) kommer att vara en fördel.
 • Svetscertifikat ska vara enligt NS-EN-ISO 9606-1-standard för stål.
Vi erbjuder:
 • Vi erbjuder permanent anställning i ett norskt företag.
 • Vi erbjudar lön mellan ca. 216 och 226 NOK per timme. Med förmåga och svetscertifikat i många metoder och material kan löner förhandlas fram.
 • Möjlighet att bli certifierad i saknade svetstekniker på vår svetsskola i Eidsvåg
 • Företaget täcker boendekostnader, mat och resekostnader på arbetsplats
 • Arbeta i rotation 14 dagar på -14 dagar fri och 14 dagar på - 21 dagar fri.
 • Möjligt med nattskift.

För frågor kontakta oss på email: work@langset.no

In English
Brødrene Langset AS is a Norwegian company who delivers manpower and services to Oil & Gas, Ship & Maritime industry within whole Norway and abroad.

Our Company is continuously growing and requires competent people to supplement our existing staff.
WELDERS MIG/MAG/TIG/ELECTRODE

Competence requirement and features:
 • Minimum 3 years & experience as a certified welder and/or as documented skilled welder familiar with welding method136/138 and 111. 141 method will be an advantage. Material groups FM1, FM2 or FM3 for both 136 and 111. FM5 will be an advantage.
 • Experience in welding of materials duplex, super duplex and titanium (FM5,FM6, 51) will be an advantage. If some candidates are familiar with the asked welding process, but outside the range of approval, we can offer a short course in welding with following certification.
 • Ability to read and understand drawings, welding symbol (ISO2553) is an advantage.
 • Welding certificate shall be after NS-EN-ISO9606-1 standard for steels.
Working conditions:
 • We offer permanent employment in a Norwegian company.
 • We offer an hourly rate of approximately NOK 216 and NOK 226. With ability and welding certificates in many methods and materials, wages can be negotiated. The possibility to get certified in the missing welding techniques at our welding school in Eidsvåg – after closer agreement.
 • Company covers accommodation cost, food and travel expenses
 • Work in rotation 14 days on – 14 days off or 14 days on – 21 days off.
Possible night shift as well.

For questions please contact us at work@langset.no
Mer info
Kontaktperson work@langset.no
Telefon 0000000000
Område Møre og Romsdal
Yrkesroll Bygg & Hantverk, Svetsare, Elektriker
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 juni 2020 (27 dagar kvar)