Tågklarerare

Tågklarerare

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som tågklarerare ansvarar du för att trafikleda tåg och arbeten i spåret. Du är den som bedömer vilka åtgärder som bör göras vid avvikelser i tågtrafiken. Ingen dag är den andre lik utan beroende av trafiksituationen ställs det olika krav på dig. Via ställverk övervakar och styr du spårväxlar och ljus-signaler. Du ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls, informerar järnvägsföretagen om trafikläget och beslutade åtgärder vid avvikelser. En utmaning är att se till att tågen kommer fram trots oväder, problem med växlar eller signaler. Eftersom säkerheten är mycket viktig ansvarar tågklareraren för att de som arbetar längs spåren kan göra detta riskfritt.

Arbetet innebär skift- samt helgtjänstgöring året om, alla årets dagar.

Du anställs som aspirant under minst 6 månader. Under denna tid går du en intern utbildning. Under förutsättning att du får en godkänd examination leder aspirantanställningen till en tillsvidareanställning. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen består av 14 veckors utbildning fördelat på 3 tillfällen på Trafikverksskolan i Ängelholm. Den praktiska delen sker på arbetsplatsen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en gymnasieexamen (avgångsbetyg eller slutbetyg) i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Alternativt har du avgångs- eller slutbetyg från äldre svenska gymnasieformer, 2 årigt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning samt folkhögskola. Samlat betygsdokument från gymnasieutbildning är inte giltigt
  • har svenskt medborgarskap och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
  • har körkort för personbil
  • har god syn och normalt färgseende är ett krav. En förutsättning för att kunna arbeta som Tågklarerare är att du godkänns i hälsoundersökningen, urvalstesterna samt den interna utbildningen
Arbetet som tågklarerare ställer stora krav på gott omdöme, simultankapacitet, samarbete och självständigt agerande. Du ska kunna analysera komplex information och fatta beslut under tidspress. Du ska vara noggrann och strukturerad och kunna prioritera i svåra situationer. Du ska också ha lätt för att snabbt ställa om till förändrade förutsättningar med en förmåga att växla tempo. Du är kommunikativ och har förmåga att delge korrekt information till rätt intressenter.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-29

Upplysningar

SEKO Dennis Ryd
0101238466

Rekryterande chef Annelie Eliasson
0101237710

SACO Rolf Karlsson
0101241780

ST Håkan Nilsson
0101237591
Mer info
Kontaktperson Dennis Ryd
Telefon 0101238466
Område Nässjö
Yrkesroll Transport & Logistik, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 aug (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.