Stödpedagog till ny gruppbostad inom Funktionshinderomsorgen

Stödpedagog till ny gruppbostad inom Funktionshinderomsorgen

Vi söker en stödpedagog med eftergymnasial utbildningsbakgrund till en nystartad gruppbostad för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar som har beslut om bostad med särskild service. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete perfekt för dig som värdesätter det omväxlande och nära brukararbetet varvat med aktiviteter för enskilda som genomförs individuellt eller i grupp. Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Du som stödpedagog ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan. Målgruppen är vuxna personer med psykisk och i vissa fall i kombination med en fysisk funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS. I uppdraget ingår att bidra till din egen, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Arbetsplatsen möjliggör en varierad schemaläggning med arbetspass förlagda under dag-, kväll- och helgtid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lämplig eftergymnasial utbildning omfattande minst två års heltidsstudier inom yrkeshögskola exempelvis aktiverings och stödpedagog, behandlings-pedagog, skötare inom psykiatri (400 yh) alternativt enstaka kurser motsvarande totalt 120 hp på högskolenivå. Du ska ha kunskap om och erfarenhet av arbete med personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Du behöver också ha förmågan att omsätta den kompetens som du fått under den eftergymnasiala utbildningen och nyvunna kunskaper i det praktiska arbete med målgruppen. De kunskaper och färdigheter som behövs är kunskap om psykiska funktionsnedsättningar samt färdighet inom omvårdnad och hemmets skötsel. Du behöver ha ett professionellt bemötande och en kommunikativ förmåga som du kan förstärka genom att använda tecken eller bilder. Du behöver ha basala kunskaper om aktuell lagstiftning och styrande dokument som är aktuella inom bostad med särskild service. Du ska ha god kännedom om intresse av evidensbaserade metoder som används i arbetet med målgruppen. Du som stödpedagog kommer vara arbetsgruppens metodstödjare vilket innebär att du kommer få fördjupade kunskaper som du sedan ska sprida vidare och implementera på arbetsplatsen. De förmågor som krävs är att du är initiativtagande och självgående vilket du visar genom att ta ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad och serviceinriktad som kännetecknas av ditt lugn, din uppmärksamhet och att du är tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en problemlösande analysförmåga som avspeglar sig i att du arbetar bra med komplexa frågor. Du har en god förmåga till samarbete genom att du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 okt 2019 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Några av våra verksamheter är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende samt öppenvårdsenheter. Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte."