Stödpedagog till gruppbostad inom LSS, med eftergymnasialutbildning (SN2021/43)

Stödpedagog till gruppbostad inom LSS, med eftergymnasialutbildning (SN2021/43)

Vi söker en stödpedagog till gruppbostad enligt LSS belägen i Anneberg, ca 15 minuters bilresa från Nässjö. Boendet har fyra platser och målgruppen är vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen består av 11 medarbetare. Som stödpedagog skall du stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet, i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Initiativtagande och motivationsarbete utgör en viktig grund i ditt förhållningssätt, tillsammans med nyfikenhet och analytisk förmåga. Arbetsuppgifterna är flexibla och omfattar exempelvis omvårdnad, rehabiliterande insatser, sociala aktiviteter, samt stödja den enskilde i skötseln av sin bostad. Även stöd vid kontakter med myndigheter och andra samverkansparter. På gruppbostaden arbetar det både stödpedagogger och stödassistenter. Tillsammans skall ni arbeta för att de boende skall känns sig trygga utifrån var och ens behov, ges möjligheten att utveckla förmågor för ett självständigt liv och stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Som stödpedagog har till uppgift att förmedla ny kunskap och information till arbetsgruppen. Du bör ha ett intresse för metod och pedagogik kopplat till målgruppen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 200 YH poäng exempelvis stödpedagog. Du ska ha kunskap och erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Viktiga egenskaper är problemlösande, analysförmåga och personlig mognad. Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 11 mars 2021 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Några av våra verksamheter är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende samt öppenvårdsenheter. Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte."