Stödpedagog med eftergymnasial utbildning till gruppbostad

Stödpedagog med eftergymnasial utbildning till gruppbostad

Tjänsten som stödpedagog innebär att hjälpa, stödja samt motivera personer med intellektuella-, fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar till ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna är flexibla och omfattar stöd i alla delar av livsföringen så som personlig omvårdnad, städ, matlagning, tvätt samt deltagande i sociala sammanhang. Du stödjer den enskilde i skötseln av lägenheten utifrån dennes behov, du är även ett stöd vid kontakter med myndigheter och andra samverkansparter. Ditt arbete som stödpedagog innebär att använda sig av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt alternativ kompletterande kommunikation för att ge brukarna rätt stöd så att de kan vara delaktiga i sin vardag. Du ska också tillsammans med arbetsgruppen driva förbättringsarbeten som kommer brukarna samt gruppen till del. Som stödpedagog ingår du i ett team med metodstödjare som har till uppgift att förmedla ny kunskap och information till din arbetsgrupp när det gäller metoder och pedagogik kopplat till målgruppen. En viktig del är att vara den förmedlande delen av pedagogik till arbetsgruppen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning såsom tvåårig stödpedagog (400 YH-poäng), behandlingspedagog eller annan likvärdig utbildning. Dina personliga kompetenser är att vara strukturerad, serviceinriktad och att ha samarbetsförmåga. Andra viktiga egenskaper är problemlösande analysförmåga och personlig mognad. Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning. I uppdraget ingår att bidra till sin egen, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Driva gruppens utvecklingsarbeten när det gäller att arbeta med genomförandeplaner samt ta fram bra verktyg som gruppen kan använda för att ge brukarna bästa möjliga förutsättningar.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 okt 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Några av våra verksamheter är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende samt öppenvårdsenheter. Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte".