Medarbetare med vård/omvårdnadsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet

Medarbetare med vård/omvårdnadsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet

Funktionshinderomsorgen söker medarbetare till flera gruppbostäder med ansvar för insatser till personer med funktionsvariationer. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvar innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet, och normalisering. Du ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga så att förutsättningar skapas för utveckling samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan. I uppdraget ingår att bidra till sin egen, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från vård och omvårdnadsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet. Dina personliga kompetenser är att vara strukturerad samt att ha en god samarbetsförmåga. Annan viktig egenskap är personlig mognad som ger trygghet i arbetet.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Administration
Typ av anställning Heltid, Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 juni (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Några av våra verksamheter är personlig assistans, hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende samt öppenvårdsenheter. Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte".