Medarbetare med högskoleutbildning/Stödpedagog till Socialpsykiatrin

Medarbetare med högskoleutbildning/Stödpedagog till Socialpsykiatrin

Servicebostad är ett bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i särskilt boende. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning. Servicebostad är en särskild boendeform, ditt arbete är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Motivation och stöd utgör en viktig grund i det relationsskapande arbetet, även praktiska sysslor ingår.

Kvalifikationer
Vi söker Dig som har en lämplig högskoleutbildning omfattande minst tre år, exempelvis socionomprogrammet, behandlingspedagogprogrammet eller motsvarande lämplig samhälls-/beteendevetenskaplig akademisk examen. Dina personliga kompetenser är att vara strukturerad, serviceinriktad och ha samarbetsförmåga. Andra viktiga egenskaper är problemlösande analysförmåga och personlig mognad. Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning och ha tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen psykiskt funktionshindrade. I uppdraget ingår att bidra till sin egen, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Du har ett specifikt ansvar för det verksamhetsnära kvalitets- och utvecklingsarbetet.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 15 juli (23 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Socialförvaltningen satsar, 2020 inspirerar vi andra! Tillsammans i samverkan med stort engagemang och delaktighet, arbetar vi med ständiga förbättringar! Vi satsar på en attraktiv arbetsmiljö och en verksamhet i framkant! Socialförvaltningen ger insatser till medborgare som på grund av ålder eller funktionsnedsättning, behöver stöd i sin dagliga livsföring. Insatserna kan vara personlig assistans, boendestöd, boendeformer och daglig verksamhet. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Vårt motto är: "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte." Socialpsykiatrin är den del av Socialförvaltningen och verkställer insatser till personer med psykiska funktionshinder. Tjänsten som Stödpedagog är förlagd till en servicebostad, du ingår i ett arbetslag med olika kompetenser, kontaktmannaskap ingår i arbetet. Du arbetar integrerat i arbetslaget men har ett särskilt ansvar att arbeta med verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete.