Medarbetare med eftergymnasial utbildning inom funktionshinderomsorg intellektuell/fysisk funkned

Medarbetare med eftergymnasial utbildning inom funktionshinderomsorg intellektuell/fysisk funkned

Funktionshinderomsorgen är den del av Socialförvaltningen som verkställer insatser till personer med psykiska, fysiska och intellektuella funktinsnedsättningar samt till personer med missbruk och beroende problematik. Funktionshinderomsorgen söker medarbetare till flera gruppbostäder för personer med intellektuella och/eller fysiska funktionsvariationer. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvar innefattar att du utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapar möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet, och normalisering. Du ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga så att förutsättningar skapas för utveckling samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs av såväl Socialtjänstlagen (SoL) som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialstyrelsen föreskrifter och allmäna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan. I uppdraget ingår att bidra till din egen, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig eftergymnasialutbildning omfattande minst två års helttidsstudier inom yrkeshögskola exempelvis aktiverings och stödpedagog, behandlingspedagog, skötare inom psykiatri (400 yh) alternativa kurser motsvarande 120 hp på högskolenivå. Dina personliga kompetenser är att vara strukturerad och serviceinriktad samt att ha samarbetsförmåga. Annan viktig egenskap är personlig mognad.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Administration
Typ av anställning Heltid, Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 juni (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Socialförvaltningen ger insatser till medborgare som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd i sin dagliga livsföring. Insatserna kan vara personlig assistans, boendestöd, boendeformer och daglig verksamhet. Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte"