Skolkurator till Brinellgymnasiet

Skolkurator till Brinellgymnasiet

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och utveckla elevhälsans arbete för en ökad likvärdighet, trivsel och trygghet för alla elever på Brinellgymnasiet? I så fall har du chansen nu, då vi söker en skolkurator till elevhälsans arbetslag på Brinellgymnasiet, som är Nässjö kommuns gymnasieskola. Som skolkurator ingår du i det tvärprofessionella samarbetet för ett förebyggande och främjande arbete kopplat till elevens lärande, utveckling och hälsa. Gymnasiets elevhälsa består av specialpedagoger, speciallärare, skolkuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog, elevcoacher samt elevassistenter. Du blir en del av en verksamhet där fler än 200 medarbetare arbetar och dit ca 1250 elever från det småländska höglandet kommer varje dag för att förverkliga sina ambitioner. På Brinellgymnasiet arbetar vi med det manualbaserade värdegrundsarbetet MVP, (Mentors in Violence Prevention). I MVP lär elever och personal sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi eftersträvar en god och trygg arbetsmiljö för både vuxna och ungdomar som präglas av öppenhet, nyfikenhet och delaktighet.

Arbetsuppgifter
Som skolkurator verkar du för att eleverna ska få en så god kunskaps- och social utveckling som möjligt genom att initiera främjande och förebyggande insatser samt bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas närvaro, lärande, utveckling och hälsa. Du har ett särskilt ansvar att med din kompetens bidra med lämpliga insatser för elever i behov av stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv, samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå utifrån skolans elevhälsoplan och ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt. Du kommer att delta i arbetet med skolans struktur, organisation och rutiner när det gäller värdegrund, likabehandling och krissituationer. Du kommer i din profession bland annat: * Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm * Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov * Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv * Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever * Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, eller annan relevant utbildning. Har du erfarenhet av att arbeta som skolkurator och/eller inom socialtjänsten med arbete kring ungdomars psykosociala behov så är det meriterande. Vi ser också att du drivs av utvecklings- och förbättringsarbete, framförallt det främjande och förebyggande arbetet utifrån det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande. Som person är du flexibel, engagerad, relationsbyggande och empatisk. Du är självständig i ditt arbetssätt och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter, samt har förmågan att på ett förtroendefullt sätt samverka med olika delar av elevhälsoteamet, skolledning, övrig personal, elever, deras vårdnadshavare och eventuella externa aktörer. Du vågar framföra dina tankar och åsikter och genom dem bidra till elevhälsans utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi värdesätter god förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, god förmåga avseende struktur och planering samt intresse och bra förmåga att arbeta i ett lag. Vi önskar en kurator som har stor tillgänglighet men med en god förmåga att sätta gränser. Erfarenhet av att möta människor med varierande kulturell bakgrund kan vara en merit.

Övrigt
Vi ser fram emot din ansökan. Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Liselotte Thure
Telefon 0722041579
Område Nässjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 juni 2022 (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nässjö kommun uppskattar drivna medarbetare som vill utveckla verksamheten. Vi letar efter talang och kompetens, och ger den som vill anta utmaningen stora möjligheter att utvecklas, personligt och professionellt. Vi förstår vikten av flexibilitet och förtroende, i gengäld förväntar vi oss engagemang och ansvar.

Vi har jobben - du har kompetensen.

Välkommen till oss.