Högskoleutbildad stödpedagog till gruppbostad

Högskoleutbildad stödpedagog till gruppbostad

Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Några av våra verksamheter är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende samt öppenvårdsenheter.

Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte."

Funktionshinderomsorgen är organiserad i fyra delar där särskilt boende (grupp- och servicebostäder) är en del.

Gruppbostaden är ett boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig personal är nödvändig. Syftet med grupp-boendet är att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget/ordinärt boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem.
Arbetsuppgifter
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor.

Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen.

Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan.

Målgrupp är vuxna personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med fysiska eller psykisk funktionsnedsättning/neuropsykiatri som har beslut om boende enligt LSS.

Som stödpedagog har du till uppdrag att i arbetsgruppen driva kvalitets och utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling.
Som stödpedagog ingår du i ett team med metodstödjare som har till uppgift att förmedla ny kunskap och information till arbetsgruppen. Du bör ha ett intresse för metod och pedagogik kopplat till målgruppen

Uppdraget som stödpedagog inom gruppbostäder:
* ha en central roll i kvalitet- och utvecklingsarbete,
* driva arbetet med pedagogiska metoder,
* handleda i social dokumentation och genomförandeplan,
* arbeta med att upprätta och arbeta utefter genomförandeplaner,
* hjälpa och stödja den enskildes förmåga till en meningsfull vardag,
* planera, strukturera och individanpassa de dagliga rutinerna,
* bibehålla och utveckla de färdigheter och kompetenser den enskilde har,
* hjälpa och stödja i grundläggande omsorgsarbete,
* arbeta löpande med social dokumentation,
* kontinuerligt arbeta utefter IBIC-modellen (Individens behov i centrum),
* handleda vikarier och studenter.Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsprogram minst tre år t ex socionom, arbetsterapeut, specialpedagog eller fritidspedagog.

B körkort erfordras för tjänst inom gruppbostad.

Som person har du god förmåga att ta initiativ samt samarbeta. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.

Vi tror att du som passar hos oss är:

* en person som tycker om att ta ansvar,
* har förmåga att se och lösa problem,
* du har ett genuint intresse för att arbeta med metoder och pedagogik kopplat till målgruppen,
* tycker om att lära ut och inspirera andra i förbättringsarbeten,
* en person som har god förmåga att ta initiativ samt samarbeta,
* du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter,
* du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande,
* du har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra

Krav för tjänsten:
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning, minst tre år,
t ex arbetsterapeut, socionom eller annan lämplig utbildning

Kunskaper inom omvårdnadsarbete, hälso- och sjukvård eller rehabilitering .
Tidigare yrkeserfarenhet inom arbetsområdet är ett krav. Att tidigare ha använt sin utbildningsbakgrund t ex arbetat som arbetsterapeut och med fördel mot målgruppen intellektuella funktionsvariationer.


Övrigt
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Josefine Wirebrand
Telefon 0380-51 85 67
Område Nässjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 juni 2022 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nässjö kommun uppskattar drivna medarbetare som vill utveckla verksamheten. Vi letar efter talang och kompetens, och ger den som vill anta utmaningen stora möjligheter att utvecklas, personligt och professionellt. Vi förstår vikten av flexibilitet och förtroende, i gengäld förväntar vi oss engagemang och ansvar.

Vi har jobben - du har kompetensen.

Välkommen till oss.