Familjebehandlare i Närvaroteam, Öppenvården, Enhet barn och unga

Familjebehandlare i Närvaroteam, Öppenvården, Enhet barn och unga

Om arbetsplatsen
Vill du vara med i ett spännande samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen? Välkommen till Nässjö! Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Socialförvaltningens enhet barn och unga består av 65 medarbetare indelade i arbetsgrupper med inriktning mottagning, utredning, familjehemsvård, öppenvård och familjecentral. Öppenvården består av 12 familjebehandlare/familjepedagoger och en gruppledare. Nässjö kommun har som fokusmål att alla barn och unga ska ha förutsättningar för en god uppväxt. Målet för elevers skolgång är att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar och får känna glädje och stolthet över sina framgångar. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen går nu in ett utökat samarbete för alla barn och unga ska få denna möjlighet och för att motverka problematisk skolfrånvaron. Den familjebehandlare vi söker blir socialtjänstens medarbetare in i detta samarbete. Tjänsten som familjebehandlare är en ny tjänst som kommer att tillhöra Öppenvården och få arbetsledning och handledning från gruppledaren där. Arbetet kommer att ske i ett team med medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen. Det kommer att utgå från Erkaboskolan, som är en resursenhet för samtliga skolor i årskurs 1 - 9 i Nässjö kommun.

Arbetsuppgifter
Öppenvården barn och unga arbetar med kvalificerat psykosocialt behandlingsarbete riktat till barn och unga (0-20 år) och deras familjer. De behandlingsmässiga grunderna är systemteori och anknytningsteori med tydligt fokus på varje individs specifika behov, familjen och nätverket. Som familjebehandlare kommer du arbeta i ett närvaroteam tillsammans med psykolog och specialpedagog från barn- och utbildningsförvaltningen. Målet är att ge alla barn möjligheter till fullgjord skolgång och att efter kartläggning av elevens behov möta upp med verksamma arbetssätt. Arbetet är både inriktat på att få elever som stannar hemma och har hög skolfrånvaro att återuppta sin skolgång och att med tidiga insatser förebygga problematisk frånvaro. Familjebehandlarens fokus blir främst elevens familj och att stärka föräldrarnas förmåga så att de ges bättre förutsättningar att hantera situationen. Som familjebehandlare arbetar du med familjesamtal, familjepedagogiska insatser, föräldrastödsprogram och nätverksarbete. Vi vill skapa ett helhetstänk kring varje elev och arbetet sker i nära samarbete med teamets andra yrkesgrupper och med andra resurser kring eleven. Du kommer att vara en del i ett utvecklingsarbete med stora möjligheter att utforma teamet och arbetssätten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har annan högskoleutbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig. Du har god kännedom om gällande lagstiftning och socialtjänstens uppdrag. Du har erfarenhet av psykosocialt arbete riktat till barn och unga. Meriterande är familjeterapeutisk utbildning och utbildning i evidensbaserade behandlingsmetoder riktade till målgruppen, liksom erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer. Som person är du noggrann och självständig. Du har lätt för att hantera när förutsättningar och planering ändras i arbetet. Du har driv och engagemang att utveckla arbetet. Då arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, bör du ha god samarbetsförmåga, vara utåtriktad och positiv. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har körkort.

Övrigt
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid men viss kvällstid förekommer för att möta våra brukares behov. Flextidsavtal tillämpas.
Mer info
Kontaktperson Helen Jönsson
Telefon 0380-517930
Email Mejla Helen Jönsson
Område Nässjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nässjö kommun uppskattar drivna medarbetare som vill utveckla verksamheten. Vi letar efter talang och kompetens, och ger den som vill anta utmaningen stora möjligheter att utvecklas, personligt och professionellt. Vi förstår vikten av flexibilitet och förtroende, i gengäld förväntar vi oss engagemang och ansvar.

Vi har jobben - du har kompetensen.

Välkommen till oss.