Erkaboskolan söker lärare fritidshem

Erkaboskolan söker lärare fritidshem

Om arbetsplatsen
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla fritidshemspedagogisk undervisning på Erkaboskolan. Erkaboskolan är en skolenhet där utbildningen är begränsad till elever i behov av särskilt stöd, en så kallad kommunal resursskola. Skolan har hög personaltäthet och erbjuder ett småskaligt sammanhang. Erkaboskolan som är en del av centrala elevhälsan är belägen i Nässjös centralort. Inom kort tar vi över ytterligare en närliggande skolbyggnad som vi delar med elevhälsans funktioner så som specialpedagoger, skolpsykologer, skolsköterska, skolkuratorer och arbetsterapeut, detta möjliggöra ett tvärprofessionellt arbetssätt. Utifrån ett salutogent förhållningsätt och funktionskompetens finns goda förutsättningar för att ge eleverna stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt.

Arbetsuppgifter
Utifrån elevernas behov, intressen och initiativ ska du planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet. Ditt uppdrag blir att tillsammans med arbetslaget ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Ett elevnära arbetssätt är en förutsättning för att hela skoldagen ska fungera för våra elever. Detta innebär att du finns till för eleverna vid raster, uteaktiviteter, måltider och olika studiesituationer som vägledare och ett kompletterande pedagogiskt stöd. Tillsammans med eleven finner du strategier för att skapa goda relationer till kamrater och vuxna. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap för specifika elever. Hos oss står elevernas trygghet, utveckling och mående i fokus. Vi vill skapa ett helhetstänk runt varje elev därav är samverkan med andra aktörer som barn och ungdomspsykiatrin och socialtjänst viktigt.

Kvalifikationer
Till skolan söker vi nu en legitimerad lärare mot fritidshem. Det är meriterande om du tidigare riktat mot elever i behov av särskilt stöd och har kunskaper om vilka funktioner som är i fokus vid autism eller ADHD. Du är väl medvetna om hur ditt kroppsspråk och ditt sätt att tala påverkar din omgivning. Med tydliggörande pedagogik gör du skolgången begriplig, hanterbar och meningsfull för våra elever. Att arbeta kreativt och planera undervisningen utifrån elevernas intressen och förmågor är viktigt. Du utvärderar och reflekterar kring utbildningen tillsammans med kollegor och har en ständig strävan att hitta lösningar för utveckla undervisningen. Genom goda samtal skapar och upprätthåller du goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du använder dig av positivt beteendestöd och är prestigelös i ditt samarbete med andra.

Övrigt
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Frida Hallin
Telefon 0380-518457
Email Mejla Frida Hallin
Område Nässjö
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 18 dec 2022 (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nässjö kommun uppskattar drivna medarbetare som vill utveckla verksamheten. Vi letar efter talang och kompetens, och ger den som vill anta utmaningen stora möjligheter att utvecklas, personligt och professionellt. Vi förstår vikten av flexibilitet och förtroende, i gengäld förväntar vi oss engagemang och ansvar.

Vi har jobben - du har kompetensen.

Välkommen till oss.