Boendestödjare dag/Behandlingspedagog sovande jour - Till missbruksvården

Boendestödjare dag/Behandlingspedagog sovande jour - Till missbruksvården

Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Några av våra verksamheter är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende samt öppenvårdsenheter. Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte." Missbruksvården är den del av socialförvaltningen som verkställer insatser till personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik och i förekommande fall även i kombination med psykisk sjukdom, så kallad samsjuklighet. Inom enheten missbruk och samsjuklighet söker vi nu, i form av en så kallad kombinationstjänst, en person som på schema både jobbar som boendestödjare i nära samarbete med öppenpsykiatrin (50%), men också upprätthåller tjänst som behandlingspedagog vid vårt kommunala stödboende Färgaren (50%). Tjänstgöringen som boendestödjare sker under dagtid, medan tjänstgöringen som behandlingspedagog företrädesvis sker i form av sovande jour. Verksamheten inom enheten bygger på en grund i evidensbaserad praktik, det vill säga bästa tillgängliga kunskap, professionens kompetens samt klienternas erfarenhet, önskemål och syn på sin situation. Arbetet sker i nära samverkan med de resurspersoner som är viktiga för klienten i hens förändringsarbete.

Arbetsuppgifter
Boendestöd är ett bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen, riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning i kombination med missbruksproblematik. Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen är inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. Motivation och stöd med fokus på missbruksproblematiken utgör en viktig grund i det relationsskapande arbetet. Vårt boendestöd utgår från ett kognitivt synsätt. Motiverande samtal utgör ett viktigt förhållningssätt och används i kombination med social färdighetsträning samt psykosocialt stöd. Vårt stödboende utgår också från ett kognitivt synsätt, där vi bland annat använder oss av metoderna återfallsprevention och MI i kombination med strukturerade förändringsinriktade samtal, social färdighetsträning, psykosocialt stöd med mera.

Kvalifikationer
Vi söker Dig som har lämplig högskole- eller universitetsutbildning. Annan lämplig och relevant eftergymnasial utbildning omfattande minst två års heltidsstudier i form av yrkeshögskola 400 p, kan komma ifråga. Vi lägger stor vikt vid tidigare arbete med målgruppen. Viktiga egenskaper är samarbetsförmåga, analysförmåga, personlig mognad samt förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning. I uppdraget ingår att bidra till sin egen, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling genom att arbeta med ständiga förbättringar. Körkort är ett krav.

Övrigt
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Inger Jansson
Telefon 0380-518533
Område Nässjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 7 juli 2022 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nässjö kommun uppskattar drivna medarbetare som vill utveckla verksamheten. Vi letar efter talang och kompetens, och ger den som vill anta utmaningen stora möjligheter att utvecklas, personligt och professionellt. Vi förstår vikten av flexibilitet och förtroende, i gengäld förväntar vi oss engagemang och ansvar.

Vi har jobben - du har kompetensen.

Välkommen till oss.