Projektansvarig/Platschef Entreprenad

Projektansvarig/Platschef Entreprenad

Entreprenadavdelningen står inför fortsatta utmaningar med ett stort antal projekt från Nässjö kommun men också internt inom Nässjö Affärsverk AB.
För att säkerställa kvalitet och ett gott genomförande av våra projektbehöver vi nu stärka upp med en projektansvarig/platschef som är beredd att ta ett helhetsansvar för genomförandet av olika entreprenadprojekt inom mark och anläggningsområdet.
Här är allas engagemang, delaktighet och ansvarstagande framgångsfaktorer för att vi tillsammans ska skapa en attraktiv kommun med livskvalitet för de som lever och verkar här.
Både du och företaget ska utvecklas på ett framåtriktat och långsiktigt sätt.
Mångfald är en naturlig del i vår verksamhet. Vi ser olikheter som en styrka och en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt.

Som medarbetare på NAV kommer du till en trivsam arbetsplats med god laganda där vi tycker det är mycket viktigt med bra värderingar.
Tillsammans skapar vi den stämning vi vill ha på vår arbetsplats.

En lagom dos regler, sunt förnuft och en öppen dialog brukar vara en bra blandning för oss alla.

Arbetsuppgifter

Som Projektansvarig/Platschef får
du en varierande tjänst med ett övergripande ansvar för tilldelade projekt från uppstart till avslut.
Du kommer tillhöra projekt Entreprenad och rapportera till
Projektchefen.

Dina huvudsakliga
arbetsuppgifter består av:


  • Se till att projekten drivs och utformas med hänsyn till god kvalitet, god ekonomi, nöjda kunder och nöjda medarbetare
  • Kalkylera projekt
  • Leverera prognos och kostnadsuppföljning samt rapportering i projekten
  • Säkerställa resurser i tilldelade projekt, interna som externa
  • Skapa en projektorganisation med tilldelade resurser
  • Planera och arbetsleda det dagliga arbetet med tilldelade resurser
  • Följa upp de olika delprocesserna i projektet (tex planering, framdrift, uppföljning)
  • Säkerställa att projektorganisationen, myndigheter och kunder uppdateras med för projektet nödvändig information
  • Säkerställa att arbetsmiljöansvar, etiska riktlinjer och kärnvärden följs
Tillsammans med andra trevliga, engagerade och erfarna medarbetare skapar du rutiner och utvecklar verksamheten i enlighet med avdelningens verksamhetsplaner och mål.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Industri & Anläggning, Anläggningsarbete
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 mars 2021 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Om Nässjö
Affärsverk


NAV har verksamhet inom vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber, elnät, renhållning samt drift och underhåll av gator, parker och fritidsanläggningar i Nässjö kommun. Verksamheten innefattar även utförande av mark- och anläggningsentreprenader.

Vi har en oslagbar kompetens inom många skilda områden, vilket ger oss möjligheten att påverka.

Vi är ca 140 medarbetare som får människors vardag att fungera utifrån visionen " Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i centrum och kommande generationer i tanken" och
kärnvärdena serviceinriktade - långsiktiga -framåtriktade - effektiva. Läs gärna mer på www.nav.se