Rektor till Runnerydsskolan

Rektor till Runnerydsskolan

Skolan är inne i en intensiv utvecklingsfas med fokus på ökad måluppfyllelse för varje enskild elev. För att nå detta mål satsar vi på att utveckla ledarskapet i klassrummet, lektionsdesign och elevernas trygghet. Din roll i detta arbete är att leda och motivera medarbetarna för att effektivt nå uppsatta mål genom att skapa engagemang och delaktighet. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. I rektorsuppdraget ingår verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för ca 250 elever och ca 30 medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vågar utmana och tänka nytt! Du ser möjligheter i de stora förändringar som just nu sker i skolans värld och du bygger visioner utifrån verksamhetens styrdokument. Du är en tydlig ledare och har hög social kompetens med förmåga att engagera och skapa relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Som rektor krävs att du är strukturerad och har förmågan att initiera och driva utvecklingsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Nässjö
Yrkesroll Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 jan 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar. Barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter från förskola till vuxenutbildning kommer att tillsammans med Skolverket, under en treårsperiod, genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete med fokus på nyanländas lärande. Runnerydsskolan är en F-6 skola bestående av ca 600 elever samt tillhörande fritidshem, där du har möjlighet att arbeta i en av Sveriges modernaste lärmiljöer. Skolan är belägen i Nässjö tätort med goda kommunikationsmöjligheter. Verksamheten leds av enhetschef och två rektorer i nära samarbete. Vi söker nu rektor med ansvar för åk 4-6. Skolan har en engagerad och kompetent personalgrupp som tillsammans arbetar för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Elevhälsans förebyggande arbete och skolans värdegrundsarbete är viktiga hörnstenar för att lyckas i detta arbete. Skolan har en lång tradition av att möta många kulturer och vi är stolta över att erbjuda eleverna en modern och flexibel lärmiljö där individens behov får vara i centrum. Alla elever har tillgång till digitala verktyg och alla klassrum är utrustade med Clevertouch. Vår IT-pedagog och bibliotekarie finns som stöd för utveckling av undervisningen. Vi har även en stor skolgård med olika miljöer som inbjuder till lek och aktivitet. På skolan finns två uteklassrum som används i undervisningen.