Nässjö kommun utökar med en förskolechef.

Nässjö kommun utökar med en förskolechef.

Som en av elva förskolechefer i Nässjö kommun kommer du ha ansvar för Bodafors förskolor samt en förskola i centralorten. Du blir förskolechef över ca 35 medarbetare. Varje område har god tillgång på specialpedagogresurs där man ingår i ett team med två specialpedagoger och tre förskolechefer. Dessa har ett nära samarbete. Som förskolechef har du ditt kontor tillsammans med administration, specialpedagoger och förskolechefer på Enheten för förskola.
I uppdraget som förskolechef har du resultatansvar för måluppfyllelse, verksamhetsutveckling, personalansvar, budget och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef för förskola.

Som ledare har du ansvaret för att förskoleverksamheten utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du driver ett aktivt systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som fokuserar på hur pedagoger och förskolans miljö kan bidra till barns möjligheter att lära.

Målet med all verksamhet inom Nässjö kommuns förskolor är en likvärdig förskola, att alla barn har rätt att lyckas och må bra. Genom ditt förhållningssätt förverkligar du förskolans Vision "Allas lika värde i en lustfylld lärandemiljö". Som pedagogisk ledare ska du visa vägen och säkerställa att det finns en gemensam förståelse för uppdraget samt understödja och uppmuntra medarbetarnas gemensamma arbete i den riktningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill och vågar vara ledare och har ett intresse för utveckling av förskolans verksamhet mot ökad måluppfyllelse. Du har ett inkluderande förhållningssätt och ser att mångfald är en tillgång för allas lärande och utveckling.
För att trivas och lyckas i uppdraget som förskolechef hos oss är det viktigt att du är en aktiv och närvarande ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du har utvecklade kunskaper inom IT och god förmåga at kommunicera i tal och skrift. Du har en relevant pedagogisk högskoleutbildning .

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Om arbetsgivaren

Vill du arbeta i en kommun där förskolan har stort fokus och där utvecklingsarbetet och pedagogiska frågor är en given punkt på dagordningen? Då är Nässjö kommun rätt plats för dig. Förskolan i Nässjö växer och nu utökar vi teamet med ytterligare en förskolechef.

Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med drygt 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.